Usługi biblioteczne

 
Usługi reprograficzne *
Skanowanie-minimalna cena 1 skanu niezależnie od wymiaru 1,50 zł
Wydruk tekstowy czarno-biały  - 1 strona formatu A 4 1,00 zł
Wydruk tekstowy w kolorze - 1 strona formatu A 4 1,50 zł
Wydruk na barwnym tle lub kolorowa grafika  - 1 strona formatu A 4 4,00 zł
   *- W przypadku wydruków o dużym stopniu zaczernienia do ceny podstawowej dodajemy 50 %
Usługi  kserograficzne świadczy firma z zewnątrz . W sporadycznych przypadkach , bibliotekarz może wykonać tę usługę (ksero nieczynne, uszkodzone itp.)
     
Udostępnianie pomieszczeń i powierzchni okiennych*
Pomieszczenia MBP mogą być wynajmowane odpłatnie osobom fizycznym i  prawnym zgodnie z obowiązującym cennikiem.                      
Czytelnia księgozbioru lub prasy - 50,00 zł / godzina
Informacje marketingowe do formatu A4 - 1,00 zł / 1 doba
Informacje marketingowe do formatu A3 - 2,00 zł / 1 doba
Informacje marketingowe powyżej formatu A3 - 3,00 zł / 1 doba
Uwaga: Istnieje możliwość negocjacji cen uzależniona od celu wynajmu. Instytucje samorządowe i organizacje non profit są zwolnione z opłat. Opłaty wnoszone są z góry za określony termin.
 
Wypożyczenia międzybiblioteczne
Za sprowadzenie 1 woluminu z kraju - koszta  wysyłki książki + koszt podwójnego impulsu tefefon. TP. SA
Uwagi:
1. Ceny zawierają podatek VAT
2. Opłaty pobierane są w poszczególnych działach 
3. Opłaty przyjmowane są za pokwitowaniem. Pokwitowanie otrzymuje czytelnik, jako dowód uiszczenia opłaty
 
Wydawnictwa Biblioteki 
•    Alla Gryc, Tadeusz Rakowiecki. Lekarz, astronom, humanista (26.VII.1878-6.IV.1965), w pięćdziesiątą rocznicę śmierci, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnówka 2015 - 8 zł.
•    Edward Lipiński, Uśmiech krajobrazu, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnówka 2018 – 15 zł.
•   Witold Tatarczyk, Dzieje Hajnówki 1944-2000, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnówka 2001 - 15 zł.
•   Włodzimierz Muśko, Obudzone ptaki, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnówka [2015] - 10 zł.
Zainteresowanym zamieszkałym poza Hajnówką wysyłamy drogą pocztową do ceny książki doliczając koszta opłaty pocztowej. Kontakt
 
Usługi informacyjne
Usługi informacyjne prowadzone przez wszystkie agendy Biblioteki są bezpłatne. Działalność w zakresie szeroko pojętej informacji bibliograficznej, bibliotecznej, rzeczowej i regionalnej prowadzi Czytelnia dla Dorosłych: 
  • udziela informacji (bezpośrednio, telefonicznie, drogą elektroniczną) ze wszystkich dziedzin wiedzy na podstawie zbiorów, katalogów, kartotek i komputerowych baz danych, 
  • pomaga maturzystom stworzyć bibliografię i zebrać materiały do wybranych zagadnień i  prezentacji maturalnych, 
  • opracowuje tematyczne zestawienia i poradniki bibliograficzne, 
  • tworzy własne bazy danych (kartoteki zagadnieniowe), 
  • udostępnia stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
Oferta edukacyjna 
Lekcje biblioteczne dla przedszkoli i klas nauczania początkowego:
1. Droga książki od pisarza do czytelnika - połączona z prezentacją multimedialną.
2. Poznajemy bibliotekę i jej zbiory.
3. Wycieczka po bibliotece - poznajemy wszystkie działy biblioteki i pracę bibliotekarzy.
4. Warsztat informacyjny biblioteki.
5. Stare i nowe media w bibliotece.
6. Ciekawostki o książce.
7. Lekcje tematyczne na wybrany przez nauczyciela temat (np. twórczosc poszczególnych pisarzy, rocznice itp.
 
Lekcje biblioteczne dla szkół ponadgimnazjalnych:
1. Lekcja wprowadzająca. Biblioteka, jej zbiory, warunki i sposoby udostępniania.
2. Tadeusz Rakowiecki lekarz, astronom, humanista i bibliofil.
3.  Ksiądz mitrat Antoni Dziewiatowski proboszcz parafii prawosławnej w Hajnówce, budowniczy soboru Świętej Trójcy w Hajnówce.
4. Hajnowianie, przedstawiciele sztuk pięknych i ich malarstwo.
5. Historia powstania miasta Hajnówki od uroczyska leśnego do uzyskania praw miejskich.
6. Warsztat bibliograficzny maturzysty - opis bibliograficzny dokumentów stosowany w bibliografii załącznikowej - prezentacja multimedialna i warsztaty.
7. Inne, o tematyce wcześniej zgłoszonej przez nauczyciela. 
8. Inkaust, stalówka i obsadka, czyli jak pisano w czasach pradziadka – uczestnicy zajęc poznają różne narzędzia pisarskie wykorzystywane na przestrzeni dziejów, a zwłaszcza takie, których używano stosunkowo niedawno.
9. W średniowiecznym skryptorium – uczestnicy zajęć poznają warsztat średniowiecznego skryby, narzędzia, którymi posługiwał się w czasie pracy, a także dowiedzą się jak powstawały średniowieczne księgi.
10. Historia pisma – uczestnicy zajęć poznają różne sposoby pisania oraz materiały pisarskie na przestrzeni dziejów
11. Historia książki – krótki zarys dziejów książki od czasów antycznych do współczesności.
 
Lekcje, których celem jest popularyzacja regionu są połączone z prezentacjami multimedialnymi, ilustrowane dokumentami i fotografiami ze zbiorów archiwalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Zapraszamy osoby indywidualne i grupy zorganizowane do zwiedzania Izby Pamięci dr. Tadeusza Rakowieckiego w SP ZOZ w Hajnówce. Istnieje możliwość zorganizowania lekcji w tejże lokalizacji.
Zainteresowanych lekcjami nauczycieli prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem  85 682 29 69.