Zbiory książkowe MBP to ok. 84 tys. woluminów. Księgozbiór ma charakter uniwersalny.
Biblioteka gromadzi i udostępnia materiały ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników:
- literatura piękna dla dorosłych i dzieci,
- lektury szkolne,
- książki naukowe,
- wydawnictwa informacyjne, encyklopedie i słowniki,
- zbiory audiowizualne na płytach CD,
- czasopisma (60 tytułów dzienników, tygodników i miesięczników),
- beletrystyka dla dzieci i młodzieży,
- literatura popularnonaukową,
- kolekcja piśmiennictwa nt. regionu.
Biblioteka udostępnia swoje zbiory nieodpłatnie.
Biblioteka pośredniczy również w wypożyczeniach międzybibliotecznych.