Prowadzimy zajęcia biblioteczne dla dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli.
Lekcje biblioteczne są, obok codziennej obsługi czytelników, jedną z podstawowych form dostarczania dzieciom i młodzieży informacji o funkcjonowaniu biblioteki. Wspieranie czytelnictwa jest bardzo ważnym zadaniem współczesnej edukacji. Należy zachęcać uczniów nie tylko do czytania lektur, ale i do sięgania po informacje z innych źródeł dostępnych np. w bibliotekach. Bezpośredni kontakt z książką zapewnia dzieciom trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne.Wycieczka edukacyjna do biblioteki stanowić może atrakcyjną formę zajęć w ramach programów edukacyjnych realizowanych w szkołach i przedszkolach. Tematyka i forma zajęć jest realizowana w oparciu o bogaty księgozbiór oraz dostosowana do programu edukacyjnego danej grupy przedszkolaków i uczniów.

Proponowana tematyka lekcji:
1. Droga książki od pisarza do czytelnika - lekcja połączona z prezentacją multimedialną.
2. Poznajemy bibliotekę i jej zbiory.
3. Wycieczka po bibliotece - poznajemy wszystkie działy biblioteki i pracę bibliotekarzy.
4. Warsztat informacyjny biblioteki.
5. Stare i nowe media w bibliotece.
6. Ciekawostki o książce.
7. Lekcje tematyczne na wybrany przez nauczyciela temat (np. twórczość poszczególnych pisarzy, rocznice itp.).
8. Inkaust, stalówka i obsadka, czyli jak pisano w czasach pradziadka – uczestnicy zajęć poznają różne narzędzia pisarskie wykorzystywane na przestrzeni dziejów, a zwłaszcza takie, których używano stosunkowo niedawno.
9. W średniowiecznym skryptorium – uczestnicy zajęć poznają warsztat średniowiecznego skryby, narzędzia, którymi posługiwał się w czasie pracy, a także dowiedzą się jak powstawały średniowieczne księgi.
10. Historia pisma – uczestnicy zajęć poznają różne sposoby pisania oraz materiały pisarskie na przestrzeni dziejów
11. Historia książki – krótki zarys dziejów książki od czasów antycznych do współczesności.
12. WebQuest – kto szuka nie błądzi. Jak prawidłowo wyszukiwać i selekcjonować informacje.
13. Z ortografią na wesoło. Praktyczne porady jak w szybkim czasie zostać mistrzem ortografii.
14. Historia książki połączona z warsztatami pisania stalówką.
15. W przededniu ważnych uroczystości państwowych – zajęcia o tematyce patriotycznej
16. Papierowy teatrzyk Kamishibai – prezentacja sztuk „Szukając Marudka”, „Kotka Milusia”, „Legenda o Skarbniku”, „Lew w Paryżu”, „Mój przyjaciel Kemushi”, „Bajka o Wiśle”.

Lekcje o tematyce regionalnej:
1. Historia Hajnówki. Od uroczyska do nadania praw miejskich.
2. Ksiądz Mitrat Antoni Dziewiatowski – w 100. rocznicę urodzin.
3. Tadeusz Rakowiecki – lekarz, astronom, humanista.
4. Hajnowskie środowisko artystyczne – prezentacja sylwetek.
5. Docent Adam Jan Dowgird 

Lekcje prosimy umawiać telefonicznie (85 6822969 w. 34 i 36) albo osobiście w Czytelni dla Dorosłych. W czasie zajęć obowiązkowa jest obecność opiekunów.
Czas trwania lekcji: 45 minut – 1,5 godziny w zależności od wieku uczestników.
Lekcje są bezpłatne.