Czytelnia udostępnia:
- księgozbiór podręczny z różnych dziedzin wiedzy,
- zbiory regionalne (w tym czasopisma),
- czasopisma popularne i specjalistyczne,
- dokumentację fotograficzną działalności MBP,
- wybrane dokumenty życia społecznego z terenu Hajnówki i okolic


Czytelnia realizuje zamówienia w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
Czytelnia dla Dorosłych prowadzi działalność w zakresie szeroko pojętej informacji bibliograficznej, bibliotecznej i rzeczowej:
udziela informacji (bezpośrednio, telefonicznie, drogą elektroniczną) ze wszystkich dziedzin wiedzy na podstawie zbiorów, katalogów, kartotek i komputerowych baz danych,
pomaga maturzystom stworzyć bibliografię i zebrać materiały do wybranych zagadnień i prezentacji maturalnych,
opracowuje tematyczne zestawienia i poradniki bibliograficzne,
tworzy własne bazy danych (kartoteki zagadnieniowe),
udostępnia stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

 

 Regulamin Czytelni Internetowo-Multimedialnej

 Regulamin Czytelni Prasy, Zbiorów Specjalnych i Regionalnych

 Regulamin Czytelni Księgozbioru