Lekcje biblioteczne są ważnym elementem w wychowaniu młodzieży, wspomagającym i wzbogacającym procesy dydaktyczno-wychowawcze. W całym procesie wychowawczym, rozumianym jako szeroko pojęta edukacja społeczna, książka spełnia jedną z głównych ról.
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mają możliwość poznania biblioteki nie tylko jako wypożyczalni książek, ale miejsce spełniające również rolę centrum informacji, placówkę upowszechniania wiedzy o regionie i organizatora imprez kulturalnych.
Propozycje lekcji dla szkół ponadpodstawowych:
1. Lekcja wprowadzająca. Biblioteka, jej zbiory, warunki i sposoby udostępniania.
2. Tadeusz Rakowiecki lekarz, astronom, humanista i bibliofil.
3. Ksiądz mitrat Antoni Dziewiatowski proboszcz parafii prawosławnej w Hajnówce, budowniczy soboru Świętej Trójcy w Hajnówce.
4. Hajnowianie, przedstawiciele sztuk pięknych i ich malarstwo.
5. Historia powstania miasta Hajnówki od uroczyska leśnego do uzyskania praw miejskich.
6. Warsztat bibliograficzny maturzysty - opis bibliograficzny dokumentów stosowany w bibliografii załącznikowej - prezentacja multimedialna i warsztaty.

Lekcje, których celem jest popularyzacja regionu są połączone z prezentacjami multimedialnymi, ilustrowane dokumentami i fotografiami ze zbiorów archiwalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej. Proponujemy ponadto zajęcia połączone ze zwiedzaniem Izby Pamięci dr. Tadeusza Rakowieckiego w SP ZOZ w Hajnówce.
Zainteresowanych lekcjami nauczycieli prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 85 682 29 69.