Czy wiecie, że w pod koniec lat 60. XX w. w naszym mieście funkcjonował radiowęzeł? Dzięki lokalnym audycjom hajnowianie mogli być na bieżąco z miejskimi sprawami. Zapraszamy do lektury krótkiego artykułu z Gazety Białostockiej.

 Radiowęzeł

Tekst artykułu: TU MÓWI RADIOWĘZEŁ HAJNÓWKA... (13.08.1968, Gazeta Białostocka)

Audycje lokalne hajnowskiego radiowęzła cieszą się dużą popularnością wśród posiadaczy głośników radiofonii przewodowej. W tym roku radiowęzeł hajnowski nadał już 61 audycji lokalnych.

Na czele komitetu redakcyjnego stoi sekretarz Prezydium PRN Mikołaj Wiśniewski. Najaktywniejsi redaktorzy to Michał Odziejewicz - kierownik Wydziału Komunikacji Drogowej, Henryk Woźniak - kierownik Referatu Ruchu Drogowego KP MO oraz Kazimierz Kowalik - pracownik Prezydium PRN. Bardzo aktywnie współpracuje także z komitetem redakcyjnym zastępca komendanta Powiatowej Straży Pożarnej - Mikołaj Jakoniuk.

Wiele audycji poświęconych było omawianiu zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, popularyzacji maszyn i środków chemicznych w rolnictwie, sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego itp.

Na zdjęciu: przed mikrofonem hajnowskiego radiowęzła lokalnego kierownik Wydziału Komunikacji Drogowej Prezydium PRN - Michał Odziejewicz.