Projekt „Mała książka - wielki człowiek” dedykowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat).

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które zapisze się do biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.

W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę „Krasnal w krzywej czapce”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

chodzisz z dzieckiem do biblioteki plakat

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce zaprasza dzieci w każdym wieku do zapisania się do biblioteki i korzystania z szerokiego wyboru zbiorów dedykowanych najmłodszym odbiorcom.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia powinna przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym oraz przygotować następujące dane:

 • nr PESEL dziecka
 • dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego
 • oraz podstawowe dane kontaktowe: nr tel., adres zamieszkania, adres e-mail

Po wypełnieniu formularza przez bibliotekarza, rodzic lub opiekun prawny podpisuje kartę zobowiązań, jednocześnie wyrażając zgodę na przestrzeganie regulaminu wypożyczeń. Z Regulaminem Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży można zapoznać się na miejscu. Zapisujący Czytelnika bibliotekarz odpowie na pytania dotyczące zasad obowiązujących w bibliotece, poinstruuje jak korzystać z internetowej rezerwacji książek oraz zaproponuje literaturę adekwatną do wieku Czytelnika.

Nowo zapisany Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną, która upoważnia go do korzystania z wszystkich zbiorów biblioteki - książek, audiobooków i czasopism.

 

ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO BIBLIOTEKI1Nie. Ze względów regulaminowych do Biblioteki należy przyjść osobiście. Natomiast z Czytelni można skorzystać nie zapisując się.Termin wypożyczenia książki można przedłużyć osobiście lub telefonicznie pod numerem (85) 682 29 69 w godzinach: wtorek-piątek: 10.00-18.00 sobota: 9.00-15.00. Należy pamiętać o tym, że prolongacie podlegają jedynie książki, których nikt z czytelników nie zarezerwował.Kartę biblioteczną otrzymuje się natychmiast po zapisaniu się do Biblioteki. W tym samym dniu można wypożyczyć książkę.Należy przyjść z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną. Dzieci zapisujące się do Oddziału dla Dzieci powinny przyjść z rodzicem lub opiekunem.


Należy skontaktować się z bibliotekarzem w wypożyczalni.


Po wysłaniu upomnienia pocztą Biblioteka zaczyna naliczać karę – koszt wysłania upomnienia oraz 0,20 zł za każdy miesiąc przetrzymania książki. Dopóki nie zostaną zwrócone przetrzymane książki i nie zostanie zapłacona kara – nie można wypożyczać nowych książek.


Tak. Staramy się realizować dezyderaty czytelnicze, szczególnie jeśli uznamy, że książką mogą być zainteresowani inni czytelnicy.


Można korzystać z własnego laptopa, a podłączenie do internetu może być realizowane jedynie przez łącze bezprzewodowe w Czytelni dla Dorosłych. Podłączenie do sieci bezprzewodowej nie wymaga podawania żadnych haseł lub kodów uwierzytelniających i jest nieodpłatne.

 

Tadeusz Augustyn Rakowiecki - lekarz, astronom, humanista, bibliofil (1878 – 1965)

Tadeusz Augustyn syn Pauliny z Szeligów i Jarosława Rakowieckich urodził się 27 lipca 1878 roku w majątku Grala - Dąbrowizna w powiecie siedleckim, w średniozamożnej rodzinie ziemiańskiej o silnych tradycjach patriotycznych i naukowych.

Dziadek Tadeusza, Ignacy Benedykt Rakowiecki - uczeń Samuela Lindego był działaczem oświatowym, wybitnym historykiem ekonomistą, slawistą i słowianofilem. Był autorem kilku publikacji naukowych, przetłumaczył na język polski i wydał najstarszy zbiór przepisów prawnych Rusi Kijowskiej, dwutomową „ Prawdę Ruską”.
Jeden z przodkówTadeusza Rakowieckiego, Adam Maksymilian Kitajewski był farmaceutą, profesorem chemii i dziekanem Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładowcą w Szkole Głównej Leśnictwa, Szkole Zimowej Artylerii Inżynierówi Szkole Wojskowej Aplikacyjnej, członkiem Rady Politechnicznej i Towaarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Opracował pierwszy Raport o Stanie Górnictwa Krajowego, był tłumaczem geologicznego opisu Polski. W latach 1829-30 wydawał czasopismo chemiczno - techniczne „Słowianin”. Artykuły naukowe publikował w Pamiętniku Warszawskim i Rocznikach Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Tadeusz Rakowiecki wychowywał się w rodzinie o tradycjach naukowych, w atmosferze wzajemnej miłości i szacunku, wśród licznego dziewięcioosobowego rodzeństwa.
Rodzice przywiązywali ogromną wagę do wychowania dzieci, dbając o ich wykształcenie, posyłali do szkół w Warszawie, rezygnując z pobliskiego gimnazjum w Siedlcach, ze względu na znaczny stopień rusyfikacji tej szkoły. W 1889 r. Tadeusz Rakowiecki rozpoczął naukę w Klasycznej Czteroklasowej Prywatnej Szkole Męskiej Floriana Łagowskiego w Warszawie, a w 1897 roku z wyróżnieniem ukończył V Gimnazjum, tzw. Rządowe. Mimo wybitnych zdolności matematycznych, zdecydował studiować medycynę. Uważał, ze w tym zawodzie, będzie mógł pomagać ludziom. Dyplom lekarza otrzymał w 1903 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę zawodową rozpoczął w 1904 r. w warszawskim Szpitalu Zakaźnym św. Stanisława, gdzie pracował z przerwami do 1914 r., brał bowiem czynny udział w wojnie rosyjsko – japońskiej, jako lekarz wojskowy na frontach Władywostoku, Charbina i Kuanczandry.
W czasie I wojny światowej, powtórnie został zmobilizowany do służby wojskowej. Z linii frontu trafił do niewoli austriackiej, zwolniony dzięki staraniom samego Ignacego Daszyńskiego. Niebawem podjął pracę w Lublinie jako lekarz i ordynator oddziału wewnętrznego szpitala Jana Bożego oraz lekarz sanitarny w magistracie. Pod koniec wojny, za udział w demonstracjach przeciwko Austrii z obu stanowisk został zwolniony. Przeniósł się do Bychawy koło Lublina, pracował tam jako lekarz, pełniąc zarazem funkcję kierownika miejscowego szpitala
Ponownie trafił na front jako lekarz II brygady Kawalerii Wojska Polskiego podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku. Armię opuścił w stopniu majora. Rozpoczął pracę w Szpitalu Powiatowym w Łukowie, pełniąc jednocześnie funkcję ordynatora oddziału wewnętrznego i dyrektora. Około dwóch lat praktykował w Sułoszowej koło Ojcowa.
W listopadzie 1925 r. wraz z żoną Pelagią przybył do Hajnówki, osady liczącej wówczas około 700 mieszkańców. W 1926 roku powołano go Komisarzem Organizacyjnym i lekarzem naczelnym Kasy Chorych. Zorganizował także Kasy Chorych w Białowieży, Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach. Proponowano mu pracę w Przedstawicielstwie Fundacji Rockefellera, później wakującej katedry astronomii. Odmówił, gdyż uważał, że powinien pracować jako lekarz, tu w Hajnówce, gdzie jest potrzebny społeczeństwu. W otoczeniu pięknej przyrody, w sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej, z dala od wielkomiejskiego gwaru, czuł się najlepiej. Zajął się nie tylko leczeniem miejscowej ludności, organizacją lecznictwa otwartego i upowszechnianiem oświaty zdrowotnej. Siemiatyczach.
Hajnówka lat trzydziestych, według zamierzeń rządu, miała stać się potęgą przemysłu drzewnego. Modernizowano poniemieckie zakłady przemysłowe: Kolejki Leśne, Fabrykę Chemiczną i Tartak. Zakładano elektryczność, powstawały szkoły, sklepy, zakłady rzemieślnicze i różne obiekty użyteczności publicznej. Budowano nowy budynek Kasy Chorych, Dom Ludowy im. J. Piłsudskiego - późniejsze kino „Leśnik”. Kwitło życie kulturalne i towarzyskie. Funkcjonowała Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego, założona przez Pelagię Rakowiecką. Powstał też Uniwersytet Powszechny, w ramach którego organizowano wykłady edukacyjne m. in. higieny żywienia, higieny zdrowia, które prowadził doktor Rakowiecki. Rakowieccy pokochali Hajnówkę - miasto, które rozwijało się na ich oczach i z ich wielkim udziałem.
Tadeusz Rakowiecki jako Komisarz Kasy Chorych odpowiadał za administracyjne i organizacyjne sprawy tej placówki. We wszystkim co robił, był bardzo dokładny i staranny, tego też wymagał od całego personelu. Kasa Chorych pod jego zarządem funkcjonowała bardzo dobrze, tym samym budziła zaufanie ubezpieczonych. Zaufaniem był darzony doktor Rakowiecki, który był lekarzem obwodowym tejże kasy.
Pracy było dużo, często zdarzały się nieszczęśliwe wypadki w tartaku i na kolejkach leśnych. Natychmiastowe działanie, szybka decyzja, dobra diagnoza były ważnymi zaletami doktora Rakowieckiego. Należy pamiętać, że były to czasy, gdy wiedza i doświadczenie lekarskie, były jedynymi doradcami. Był on dobrym specjalistą medycyny ogólnej, ponadto zajmował się małą chirurgią. Przez pewien czas z konieczności był ginekologiem, pediatrą, a nawet okulistą, zatem był w całym tego słowa znaczeniu encyklopedystą medycyny.
Powszechnie było wiadomo, że nie odmówił pomocy bez względu na porę dnia i nocy. Ze skórzaną torbą - pełną medykamentów i nieodłączną laseczką, w jesienne słotne wieczory - z lampą naftową w ręku, do chorego, szedł pieszo, czasem jechał furmanką lub bryczką. Docierał do leśnych osad, do odległych puszczańskich chałup, nie zwracając uwagi na swój podeszły wiek, kosztem zdrowia i wygód osobistych. Nigdy nie narzekał, mówił :” ... okolica piękna, a do tego mogę porozmyślać o astronomii, o literaturze...”.
Poza pracą w Ubezpieczalni Społecznej pracował jako lekarz szkolny w Państwowej Szkole Przemysłu Drzewnego. W 1939 r. po wkroczeniu do Hajnówki wojsk radzieckich, wydział zdrowia zwany Raj Zdrawije w budynku byłej Ubezpieczalni Społecznej, zorganizował szpital na wypadek działań wojennych. Natomiast w budynku Klubu Urzędniczego zorganizowano przychodnię, tzw. ambulatorium. Tadeusz Rakowiecki został zatrudniony jako lekarz ambulatoryjny i pracował tam do końca wojny. Przeżył czas okupacji, tragedii masowych wywózek na Sybir, pojedynczych i zbiorowych egzekucji. Wielkie niedożywienie, nędza, ubóstwo i strach przyczyniały się do masowo szerzących się chorób. Dokuczliwe i powszechne choroby skórne, gruźlica, tyfus, szkarlatyna, czerwonka oraz zagrażające życiu niemowląt biegunki i wszelkie przypadki wojenne powodowały, że była to trudna praca, przy jednoczesnym braku i niedostatku podstawowych środków medycznych. Nie raz narażał życie zarówno za okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej, przyjmując chorych i potrzebujących w swoim mieszkaniu. Po wojnie pracował jako lekarz ogólny Przychodni Obwodowej, w latach 1946 - 1949 także jako lekarz kolejowy, potrzebujących przyjmował również w gabinecie w swoim domu.
Był przeciwnikiem farmakologii: recepty pisał długie, złożone, na różne mikstury i maści przygotowywane później w aptece. Pismo miał ładne, wyraźne, zdarzało się, że na odwrocie recepta była zapisana rzędami drobnych, równiuteńkich cyferek, ciągów obliczeń matematycznych, które zastanawiały i dziwiły posiadaczy recept.W kontaktach z pacjentami był miły i delikatny, szczególnie wrażliwy i wyczulony na ludzkie cierpienie i biedę. Interesował się każdym pacjentem jako człowiekiem, nie tylko jego chorobą, zaś jego sympatia i ogromna życzliwość działały często jak najlepszy lek.
W ciągu swojego życia robił to, co uważał za pożyteczne dla bliźnich. Nie chodziło mu nigdy o efekty zewnętrzne, nagrodę, uznanie, sławę. Zadziwiająca była jego skromność, o sobie mówił z wielką powściągliwością i umiarem. Był lekarzem niezwykle ofiarnym, serdecznym, oddanym sprawie swoich pacjentów. Szczególnie wrażliwym i wyczulonym na ludzkie cierpienie i biedę. Nie pozostawił po sobie majątku, nigdy bowiem nie dbał o korzyści materialne. Szczególną opieką otaczał ubogich i potrzebujących. Znany był z tego, że opłaty za wizytę pobierał symboliczne, lub rezygnował z nich zupełnie, nieraz dyskretnie wspomagał finansowo swoich pacjentów.
Poza ukochaną medycyną pasjonował się literaturą i astronomią. Licznie publikowane artykuły literackie podpisywał: T. Rakowiecki (nie literat). W 1910 r. nakładem własnym wydał „Szkice krytyczne o twórczości Żeromskiego”. Współcześni mu historycy literatury uznawali dr Rakowieckiego za autorytet w sprawach twórczości Żeromskiego, w Encyklopedii Gutenberga wydanej w 1928 r. został zarejestrowany jako współczesny pisarz polski.
Jednocześnie, nieustannie zajmował się astronomią. Jego osiągnięcia naukowe oparte na bazie wyższej matematyki zawarte 20 publikacjach naukowych, oraz wydane w 1929 roku dwutomowe dzieło „Drogi komet i planet” które było podstawowym podręcznikiem dla studentów astronomii aktualnym do 1975 roku wprowadziły dr Rakowieckiego do elity najwybitniejszych astronomów polskich. In the thirties there appeared his two-volume monography entitled "Drogi Planet i Komet" ("Motions of planets and comets") that has become the first fundamental Polish handbook of astronomy actual up to seventies. His scientific achievements based on higher mathematics included 20 important reports on astronomy and several monographs on mathematics.
W uznaniu zasług odznaczony odznaką ”Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, medalem „10 - lecia Polski Ludowej”, „Złotym Krzyżem Zasługi”, uhonorowany wpisem do Księgi Zasłużonych Hajnowian.
W marcu 1963 zapadł na zapalenie płuc, zmarł 6 kwietnia 1965 roku. Został pochowany na cmentarzu katolickim w Hajnówce. Jego pogrzeb był manifestacją tysięcy zgromadzonych hajnowian oraz kolegów lekarzy i astronomów.
W pięknym zawodzie lekarza przepracował ponad 60 lat, czynny zawodowo do ostatnich chwil życia. Był człowiekiem wielkiego serca i umysłu, wszechstronnych zainteresowań.
Mieszkał i pracował w Hajnówce przez czterdzieści lat, swoją ofiarnością w zawodzie lekarza, prawym i szlachetnym postępowaniem wpisał się wielkimi literami do kart historii naszego miasta. Niezwykle skromny i taktowny, odznaczał się rzadką dziś umiejętnością współżycia z ludźmi, zdobył szacunek i zaufanie społeczeństwa Hajnówki.
W Hajnówce w 1971 roku w Przychodni Obwodowej odsłonięto tablicę pamiątkową z napisem: „Doktor Tadeusz Rakowiecki, lekarz - astronom, żył w latach 1878 - 1965. Troska o zdrowie człowieka była treścią życia pierwszego lekarza społecznej służby zdrowia w Hajnówce”. W 1978 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce nadano imię dr T. Rakowieckiego, zaś w 120 rocznicę urodzin w 1998 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce otwarto Izbę Pamięci dr Tadeusza Rakowieckiego. W 2004 roku jedną z hajnowskich ulic nazwano imieniem Tadeusza Rakowieckiego.
Alla Gryc

ikonka pdfBibliografia prac naukowych Tadeusza Rakowieckiego

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Biblioteka będzie zamknięta

Uwaga! W związku z decyzją o zamknięciu dla użytkowników instytucji kultury, wynikającą z dużego przyrostu zakażeń koronawirusem, biblioteka zostanie zamknięta dla czytelników od 7 (sobota) do 29 listopada (niedziela) 2020 roku.

Inne działania kulturalno-oświatowe

   
1 czerwca 2022 Zajęcia biblioteczne z okazji Dnia Dziecka
 27 marca 2022

 24 marca 2022

 24 marca 2022

 23 marca 2022

 24 lutego 2022

25-28 stycznia 2022  Kosmiczne ferie w bibliotece

4 stycznia 2022

Wystawa prac konkursowych "Święta z rysiem"

29 października 2021

Poznajcie rysia - warsztaty dla dzieci

23 października 2021

Piknik edukacyjny i gra terenowa

27-28 września 2021

13. Urodziny Żubra Pompika

8 czerwca 2021

„Od czwartego roku bez książeczki ani kroku” – spotkanie promujące czytelnictwo wśród przedszkolaków

14 maja 2021

Spotkanie autorskie on-line z Tomaszem Samojlikiem

8-15 maja 2021

Tydzień Bibliotek : zabawa kreatywno-fotograficzna pt. "Stań się bohaterem ulubionej książki"

2-5 marca 2021

Tydzień Książki Regionalnej

2 marca 2021

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Zimowe opowieści Pana Andersena”

24 lutego 2021

Teatrzyk Kamishibai on-line

9 lutego 2021

Dzień Bezpiecznego Internetu - zajęcia on-line

3 lutego 2021

Ogłoszenie konkursu plastycznego pt. „Zimowe opowieści Pana Andersena”

19 grudnia 2020

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "Jesienna przygoda w kolorach" i wystawa pokonkursowa

6 listopada 2020

Ogłoszenie konkursu plastycznego pt. "Jesienna przygoda w kolorach"

1 listopada 2020

Akcja "Podziel się książką" - zbiórka książek

1 października 2020

"Mała książka, wielki człowiek" - rozpoczęcie projektu dedykowanego dzieciom przedszkolnym

25 września 2020

XII urodziny Żubra Pompika

luty-marzec 2020

"Spotkanie z Tadeuszem Rakowieckim"

31 stycznia 2020

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Najciekawsza książka przeczytana w 2019 roku"

16 stycznia 2020

Zaproś Babcię do biblioteki – spotkanie międzypokoleniowe z okazji Dnia Babci i Dziadka

6 grudnia 2019

Mikołajki w bibliotece

5 grudnia 2019

Inscenizacja „Rzepka Juliana Tuwima na wesoło” w Miejskiej Bibliotece Publicznej

20 listopada 2019

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

14 listopada 2019

Kicia Kocia w bibliotece

26 września 2019

Urodziny Żubra Pompika

4 czerwca 2019

„Od czwartego roku bez książeczki ani kroku”

4 kwietnia 2019

Teatrzyk Kamishibai w Klubie Młodych Mam

19 marca 2019

Zawód ilustrator – warsztaty z Agatą Łukszą

14 lutego 2019

Walentynkowe spotkania z książką

1 lutego 2019

Ferie w bibliotece!

14 listopada 2018

Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy

13 lipca 2018

Kolorowe lato z Klubem Młodych Mam

22 maja 2018

Prawa dziecka

21 maja 2018

Bajka o Wiśle

24 kwietnia 2018

Przegląd Poezji Patriotycznej "Kocham Moją Ojczyznę"

18 kwietnia 2018

Obchody Roku Ireny Sendlerowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. T. Rakowieckiego w Hajnówce

5 marca 2018

„Tydzień Książki Regionalnej” - czytanie wielopokoleniowe tekstów o historii Hajnówki

2 lutego 2018

Ferie Biblioteczne 2018

21 stycznia 2018

Dzień Babci i Dziadka w Bibliotece

16 stycznia 2018

Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Biblioteczne Kolędowanie 2018”

13 listopada 2017

„Hajnówka – moje miasto” wystawa prac plastycznych dzieci z Przedszkola Nr 2

29 sierpnia 2017

Poczytaj mi mamo – leporello i książki interaktywne

21 sierpnia 2017

Warsztaty plastyczne Klubu Młodych Mam

17 sierpnia 2017

Poczytaj mi mamo!

3 lipca 2017

Warsztatach teatralno-lalkarskie

10 maja 2017

Blok spotkań z panią Hanną Schmidt - specjalistą ds. edukacji w Białowieskim Parku Narodowym. „Te, co skaczą i kumkają ochrony się domagają”

9 maja 2017

Quiz literacki „Kocham Cię książko”

27 marca 2017

„Teatr uczy, bawi, wychowuje” – zajęcia edukacyjne dla dzieci w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru

21 marca 2017

Poranek z poezją dziecięcą – głośne czytanie wierszy w grupach przedszkolnych w ramach Światowego Dnia Poezji

10 marca 2017

Warsztaty komiksu prowadzone przez: dr Tomasza Samojlika

7 marca 2017

Tydzień Książki Regionalnej

5 lutego 2017

„Wybieram przygodę z książką” – ferie w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. T. Rakowieckiego w Hajnówce

27 stycznia 2017

Ferie 2017 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. T. Rakowieckiego

20 stycznia 2017

„Zaproś Babcię do Biblioteki” – impreza międzypokoleniowa z okazji Dnia Babci i Dziadka

17 grudnia 2016

Warsztaty artystyczne „Ozdoby choinkowe”

1 grudnia 2016

Międzyszkolny konkurs na prezentację multimedialną
pt. „Henryk Sienkiewicz  znany i nieznany”

3 listopada 2016

Konsultacje fizjoterapeutyczne w Klubie Młodych Mam

31 października 2016

Spektakl "Bałwanki" w Klubie Młodych Mam

26 października 2016

Kto się boi wilka? – warsztaty dla dzieci

30 września 2016

Jesień   może być ciekawa – zajęcia-literacko artystyczne z zastosowaniem metody WebQuest

26 września 2016

8. Literackie Urodziny Żubra Pompika

22 września 2016

Warsztaty sensoryczne z Klubem Młodych Mam

31 sierpnia 2016

Akcja „Wakacje w bibliotece” - podsumowanie ostatniego tygodnia zajęć

18 sierpnia 2016

Letnie spotkania w bibliotece

15 lipca 2016

Zabawne wakacje

9 czerwca 2016

Dzień Przyjaciela

1 czerwca 2016

Od czwartego roku bez książeczki ani kroku

1 czerwca 2016

Misie przyszły do biblioteki

2 kwietnia 2016

Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej

18 marca 2016

Rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pod hasłem „Brzechwa dzieciom – dzieci Brzechwie”

17 marca 2016

Poranki z historią w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce

4 lutego 2016

Ferie w Bibliotece

22 stycznia 2016

„Zaproś Babcię do biblioteki” – uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka   

18 stycznia 2016

Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka

9 grudnia 2015

EkoPaka - Zamykamy obieg surowców - Plastik

7 grudnia 2015

EkoPaka - Zamykamy obieg surowców - Plastik

26 listopada 2015

Warsztat ortograficzny

25 listopada 2015

Światowy Dzień Pluszowego Misia

25 listopada 2015

EkoPaka - Zamykamy obieg surowców - Drewno

11 listopada 2015

„Przystanek Niepodległość w Bibliotece”

3 listopada 2015

„Papierowy teatrzyk Kamishibai”

12 października 2015

Dzień Bezpiecznego Komputera

30 września 2015

Literackie urodziny Pompika

19 września 2015

Ekopaka - zamykamy obieg surowców

27 sierpnia 2015

Wakacje w bibliotece

10 lipca 2015

Wakacje w bibliotece

2 czerwca 2015

Zabawy z wierszem  „Lokomotywa” Juliana Tuwima…

1 czerwca 2015

Dzień Dziecka w Bibliotece

15 maja 2015

W świecie muzyki poważnej

12 maja 2015

Jak zachęcić młodzież do czytania?

12 maja 2015

„Idę do  szkoły”

12 maja 2015

Czytanie łączy pokolenia

11 maja 2015

Przedstawienie „Opowieść o dobrym sercu” białostockiej grupy teatralnej „Co nieco”

8 maja 2015

Zróbmy pocztówkę dla Tomasza Samojlika

5 maja 2015

„Malowana poezja rodzinna” – czytamy, malujemy, recytujemy!!!

15 kwietnia 2015

Spotkanie dzieci z Przedszkola Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi z dr. Tomaszem Samojlikiem

17 lutego 2015

Lekcja biblioteczna z pięciolatkami z Przedszkola Nr 2

7 lutego 2015

Ferie w bibliotece

4 lutego 2015

Walentynkowo w bibliotece

2 lutego 2015

„Sztuka komiksu”

30 stycznia 2015

Nasze skarby: Dziedzictwo kulturowe Regionu Puszczy Białowieskiej

26 stycznia 2015

Podsumowanie konkursu plastycznego „Mój ulubiony bohater baśni braci Grimm”

24 stycznia 2015

Inauguracja Ferii w Bibliotece

21 stycznia 2015

Najpiękniejsze wiersze dla Babci i Dziadka…

16 stycznia 2015

Baśń uczy, bawi, wzrusza… - lekcja biblioteczna „W świecie baśni braci Grimm”

12 listopada 2014

Jak  przedszkolaki  dbają o zdrowie ? – wizyta dzieci z Przedszkola Nr 2 w Miejskiej Bibliotece Publicznej

6 listopada 2014

„Rodzinne czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza”

15 października 2014

Tajemnice Rysia i Wilka w prastarej Puszczy - Jak polubić i chronić drapieżniki?

22 sierpnia 2014

„Sieciaki na wakacjach”

1 lipca 2014

„Przedszkolak przez bajkę”

2 czerwca 2014 

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

14 maja 2014

Bajki pouczają, bawią i wzruszają

13 maja 2014

Czytanie łączy pokolenia

10 maja 2014

Kto ty jesteś, Polak mały; W bibliotece szukamy informacji korzystając z Internetu; Bohater literacki mojej ulubionej powieści

8 maja 2014 

Czytanie łączy pokolenia

23 kwietnia 2014

Przedszkolaki w bibliotece

3 kwietnia 2014

Znani hajnowianie czytają dzieciom 

13 lutego 2014

Przedszkolaki czytają klasykę polską z Burmistrzema

27 sierpnia 2013

Konkurs "Wakacje z Tuwimem".

12 lutego 2013

Rozstrzygnięcie konkursu „Kukiełka teatralna” i wystawa prac.

29-31 stycznia 2013

Zajęcia literacko-plastyczne w ramach akcji „Ferie zimowe w bibliotece”.

24-25 stycznia 2013

Zajęcia literacko-plastyczne w ramach akcji „Ferie zimowe w bibliotece”.

15 września 2012

Wystawa plakatów finałowych konkursu „Nie ma dzieci – są ludzie” w ramach promocji praw dziecka.

6-10 sierpnia 2012

Akcja „Lato w bibliotece”.

6 czerwca 2012

Rozpoczęcie cyklu spotkań pod hasłem „Książka moim przyjacielem”.

25 maja 2012

„Godzinki z książką”, temat: Figle, psoty i kłopoty.

8 maja 2012

Spektakl „Kolorowe wiersze”.

8 maja - 15 czerwca 2012

Wystawa prac plastycznych pod hasłem „Biblioteka oczami dziecka”.

kwiecień - czerwiec 2012

Wystawa prac wykonanych przez dzieci z Przedszkola Nr 5 pod hasłem „Wiosna oczami dzieci” oraz „Lato oczami dzieci”.

26 marca 2012

Wystawa prac wykonanych  przez dzieci z Przedszkola Nr 2 na konkurs plastyczno-konstrukcyjny pod hasłem „Mamo, Tato pobaw się ze mną” i „Zwierzęta leśne”.

24 lutego 2012

„Godzinka z książką”, temat: Dużo na temat złości nie tylko wśród ludności.

27 stycznia 2012

Warsztaty komiksowe dla dzieci prowadzone przez Tomasza Samojlika w ramach akcji „Ferie w bibliotece”.

styczeń – luty 2012

Wystawa prac wykonanych przez dzieci z Przedszkola Nr 5 pod hasłem „Zima oczami dzieci”.

październik - listopad 2011

Wystawa prac wykonanych przez dzieci z Przedszkola Nr 5 pod hasłem „Jesień oczami dziecka”.

27 września 2011

„Godzinki z książką”, temat: Patrz! Tam hasa nasza klasa.

23-26 sierpnia 2011

Akcja „Lato w bibliotece” (gry i zabawy, zajęcia plastyczne).

5-7 lipca 2011

Akcja „Lato w bibliotece”(gry i zabawy, zajęcia plastyczne).

12 maja 2011

„Godzinki z książką”, temat: Straszna książka, czyli upiorna zabawa w rymy.

8 kwietnia 2011

„Godzinki z książką”, temat: 60 lat Hajnówki – wielka krzyżówka i plakat rocznicowy.

kwiecień - maj 2011

„Turniej wiedzy o Hajnówce”.

4 marca 2011

„Godzinki z książką”, temat: Wiosno, gdzie jesteś?

22 lutego – 25 marca 2011

Konkurs plastyczny „Herb Hajnówki oczami dziecka” w ramach obchodów 60. rocznicy nadania praw miejskich miastu Hajnówka.

14 stycznia 2011

„Godzinki z książką”, temat: Niech nam żyją sto lat – Dzień Babci i Dziadka.

styczeń 2011

Akcja „Ferie w bibliotece”.

5 listopada 2010

„Godzinki z książką”, temat: 165. rocznica śmierci Klementyny z Tańskich Hoffmanowej (prezentacja multimedialna).

8 października 2010

„Godzinki z książką”, temat: Międzynarodowy Dzień Zwierząt.

10 sierpnia 2010

„Godzinki z książką”, temat: Dzień Grzyba.

11 czerwca 2010

„Godzinki z książką”, temat: Marzenie prosto z lodówki.

14 maja 2010

Spektakl „Muzykanci z Bremy”. 

7 maja 2010

„Godzinki z książką”, temat: Baśniowy odlot bułkowy.

20 kwietnia 2010 r.

Teatrzyk-spektakl muzyczny „Calineczka”.

15 kwietnia 2010

„Poranki z książką”, temat: Ulubieni bohaterowie książkowi. 

9 kwietnia 2010

„Godzinki z książką”, temat: W świecie baśni Andersena.

30 marca 2010

„Poranki z książką”, temat: Tradycje i obyczaje związane z Wielkanocą.

25 marca 2010

„Poranki z książką”, temat: Międzynarodowy Dzień Teatru.

23 marca 2010

Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater/bohaterka z baśni H. Ch. Andersena w ramach obchodu 205. rocznicy urodzin pisarza.

22 marca 2010

Lekcje historyczne z Andrzejem Muczyńskim.

5 lutego 2010

„Godzinki z książką”, temat: Ferie zimowe.

26 stycznia 2010

Akcja „Zimą wkoło jest wesoło” (gryz, zabawy, quizy, warsztaty plastyczne)

22 stycznia 2010

„Godzinki z książką”, temat: Święto Babci i Dziadka.

4 grudnia 2009

Spotkanie mikołajkowe i rozstrzygnięcia konkursów.

9 października 2009

„Poranki z książką” - spotkanie dla dzieci przedszkolnych.

9 października 2009

„Godzinki z książką”, temat: Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego.

11 października 2009

„Godzinki z książką”, temat: Wspomnienia z wakacji.

6 listopada 2009

„Godzinki z książką”, temat: Dzień postaci z bajek.

10 listopada 2009

Bajeczna zakładka do książki, plakat propagujący czytelnictwo.

11 grudnia 2009

„Godzinki z książką”, temat: Święta Bożego Narodzenia.

30 września 2009

„Poranki z książką” - rozpoczęcie spotkań dla dzieci przedszkolnych.

3 lipca 2009

Akcja wspólnego głośnego czytania fragmentów książek oraz wierszy.

25 czerwca 2009

Wystawa prac wykonanych przez dzieci podczas warsztatów plastycznych. 

24-25 czerwca 2009

„Czy znasz książki Astrid Lindgren?”- konkurs.

24-25 czerwca 2009

„Znajomi z lektur”- konkurs dla dzieci młodszych.

23 czerwca 2009

Wakacje w bibliotece.

9 maja 2009

Spektakl „Opowieści starego kredensu”.

maj 2009

„W świecie mitologii” - konkurs dla dzieci starszych.

maj 2009

„Kto spał w łupince orzecha?” – konkurs dla dzieci młodszych.

7 lutego 2009

Wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci podczas ferii zimowych.

styczeń – luty 2009

„Jak sobie radził Robinson Kruzoe” – konkurs dla dzieci starszych.

styczeń – luty 2009

„Czy znasz te Muminki?” – konkurs dla dzieci młodszych.

26 stycznia – 8 lutego 2009

Przygotowanie spektaklu „Drugi sen Dorotki”.

26 stycznia – 8 lutego 2009

Akcja „Zima 2009” - zajęcia plastyczne.

6 grudnia 2008

Mikołajki w Bibliotece.

7 sierpnia 2008

Wakacje w Bibliotece.

31 maja 2008

Bajkowe spotkanie. 

8 lutego 2008

Ferie w Bibliotece. 

6 grudnia 2007

Mikołajki w Bibliotece.

Prowadzimy zajęcia biblioteczne dla dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli.
Lekcje biblioteczne są, obok codziennej obsługi czytelników, jedną z podstawowych form dostarczania dzieciom i młodzieży informacji o funkcjonowaniu biblioteki. Wspieranie czytelnictwa jest bardzo ważnym zadaniem współczesnej edukacji. Należy zachęcać uczniów nie tylko do czytania lektur, ale i do sięgania po informacje z innych źródeł dostępnych np. w bibliotekach. Bezpośredni kontakt z książką zapewnia dzieciom trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne.Wycieczka edukacyjna do biblioteki stanowić może atrakcyjną formę zajęć w ramach programów edukacyjnych realizowanych w szkołach i przedszkolach. Tematyka i forma zajęć jest realizowana w oparciu o bogaty księgozbiór oraz dostosowana do programu edukacyjnego danej grupy przedszkolaków i uczniów.

Proponowana tematyka lekcji:
1. Droga książki od pisarza do czytelnika - lekcja połączona z prezentacją multimedialną.
2. Poznajemy bibliotekę i jej zbiory.
3. Wycieczka po bibliotece - poznajemy wszystkie działy biblioteki i pracę bibliotekarzy.
4. Warsztat informacyjny biblioteki.
5. Stare i nowe media w bibliotece.
6. Ciekawostki o książce.
7. Lekcje tematyczne na wybrany przez nauczyciela temat (np. twórczość poszczególnych pisarzy, rocznice itp.).
8. Inkaust, stalówka i obsadka, czyli jak pisano w czasach pradziadka – uczestnicy zajęć poznają różne narzędzia pisarskie wykorzystywane na przestrzeni dziejów, a zwłaszcza takie, których używano stosunkowo niedawno.
9. W średniowiecznym skryptorium – uczestnicy zajęć poznają warsztat średniowiecznego skryby, narzędzia, którymi posługiwał się w czasie pracy, a także dowiedzą się jak powstawały średniowieczne księgi.
10. Historia pisma – uczestnicy zajęć poznają różne sposoby pisania oraz materiały pisarskie na przestrzeni dziejów
11. Historia książki – krótki zarys dziejów książki od czasów antycznych do współczesności.
12. WebQuest – kto szuka nie błądzi. Jak prawidłowo wyszukiwać i selekcjonować informacje.
13. Z ortografią na wesoło. Praktyczne porady jak w szybkim czasie zostać mistrzem ortografii.
14. Historia książki połączona z warsztatami pisania stalówką.
15. W przededniu ważnych uroczystości państwowych – zajęcia o tematyce patriotycznej
16. Papierowy teatrzyk Kamishibai – prezentacja sztuk „Szukając Marudka”, „Kotka Milusia”, „Legenda o Skarbniku”, „Lew w Paryżu”, „Mój przyjaciel Kemushi”, „Bajka o Wiśle”.

Lekcje o tematyce regionalnej:
1. Historia Hajnówki. Od uroczyska do nadania praw miejskich.
2. Ksiądz Mitrat Antoni Dziewiatowski – w 100. rocznicę urodzin.
3. Tadeusz Rakowiecki – lekarz, astronom, humanista.
4. Hajnowskie środowisko artystyczne – prezentacja sylwetek.
5. Docent Adam Jan Dowgird 

Lekcje prosimy umawiać telefonicznie (85 6822969 w. 34 i 36) albo osobiście w Czytelni dla Dorosłych. W czasie zajęć obowiązkowa jest obecność opiekunów.
Czas trwania lekcji: 45 minut – 1,5 godziny w zależności od wieku uczestników.
Lekcje są bezpłatne.

 

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży

18 września 2009 roku Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce zainicjował działalność Dyskusyjnego Klubu Książki.
DKK to grono osób, które spotykają się, aby porozmawiać o książkach. Podczas spotkań DKK klubowicze mają możliwość zapoznać się z nowymi autorami i gatunkami literackimi, podzielić się swoimi wrażeniami z przeczytanej lektury oraz poznać nowych ludzi. Projekt skierowany jest do młodzieży starszych klas szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz licealistów. Od członków Klubu nie wymaga się teoretycznego przygotowania w dziedzinie literatury, ani też prowadzenia poważnych dyskusji. Ma to być luźna, spontaniczna rozmowa o książce, gdzie nikt nie ocenia gustów czytelniczych i szanuje zdanie innych. 
Książki, które były omawiane na spotkaniach DKK to: 
 • Szczera prawda Lauren Brooke.
 • Pogromca smoków Ted Hughes.
 • Dom ośmiu tajemnic Liliana Bardijewska.
 • Ulica świętego Wawrzyńca Krystyna Siesicka.
 • Sprężyna Małgorzata Musierowicz.
 • Układanka Delia Ephron.
 • Znak Archimedesa Janusz Bochenek.
 • Paulina w orbicie kotów Marta Fox.
 • Pelikan Leena Krohn.
 • Na przykład Magłośka Paweł Beręsewicz.
 • Kotka Brygidy Joanna Rudniańska.
 • Do pierwszej krwi Grzegorz Gortat.
 • Pozłacana rybka Barbara Kosmowska.
 • Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi Rafał Kosik.
 • Ania Barbara Ciwoniuk.
 • Dziesięć stron świata Anna Onichimowska.
 • Bajki dla Idy Mikołaja Łozińskiego
 • Pamiętnik grzecznego psa Wojciech Cesarz, Katarzyna Terechowicz 
 • Dom ośmiu tajemnic Liliana Bardijewska
 • Miki Mol i zaczarowany kuferek czasu Richarda A. Antoniusa (Ryszarda Antoniszczaka)
 • Pan Kuleczka Wojciech Widłak
 • A ja nie chcę być księżniczką Grzegorz Kasdepke
 • Mój młodszy brat Monika Krajewska
 • Cecylka Knedelek i ulica Naleśnikowa Joanna Krzyżanek
 • Klifka. Opowieść o foczce, która szukała mamy Barbara Gawryluk
 • Jak tata się z nami bawił Ulf Stark
 • Płaszcz Józefa Simms Taback
 • DKK dla dzieci w świątecznym nastroju …
 • Żubr Pompik. Tropy na śniegu Tomasz Samojlik
 • Nie płacz Koziołku Siergiej Michałkow
 • 12 znaków Zodiaku Marcin Brykczyński
 • Tato Nyhusa Sveina
 • Razem ze słonkiem Maria Kownacka
 • Owocowe bajki Barbara Gawryluk
 • Sam w domu Lotta Olsson
 • Razem ze Słonkiem Maria Kownacka
 • Zielony las: Bajki mądrej Sowy Elżbieta Safarzyńska
 • Kajtkowe przygody Maria Kownacka
 • Legenda o poznańskich koziołkach
 • Bajka o rybaku i rybce Aleksander Puszkin
 • Fatalny początek Melania Kapelusz
 • Przelotne marzenie Melania Kapelusz
 • Historie o Bożym Narodzeniu Monika Feth
 • Baśń o dwunastu miesiącach Alicja Karczmarska-Strzebońska

Oddział dla Dzieci i Młodzieży stanowią:
 
Wypożyczalnia, która oferuje:
 • nowości wydawnicze,
 • lektury szkolne,
 • serie dla młodszych i starszych,
 • klasykę,
 • książki popularno-naukowe, 
 • audiobooki
oraz wiele innych interesujących pozycji.
 
Czytelnia, która oferuje:
 • ciekawe książki oraz czasopisma do przeglądania na miejscu,
 • słowniki, encyklopedie, leksykony,
 • edukacyjne gry planszowe, a także puzzle i łamigłówki,
 • przybory plastyczne do wykonywania prac na miejscu,
 • stanowiska komputerowe, a także programy multimedialne.
Z Wypożyczalni dla Dzieci korzysta wielu czytelników z różnych grup wiekowych. Są to zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich. Odwiedzają nas także studenci, osoby pracujące, a także osoby starsze. W Czytelni dzieci i młodzież korzystają z książek, czytają prasę, grają w gry planszowe, wykonują prace plastyczne, a także korzystają z Internetu oraz programów multimedialnych (m.in. gry, encyklopedie).
Popularyzując czytelnictwo Oddział dla Dzieci i Młodzieży współpracuje ze szkołami i przedszkolami na terenie miasta. W ramach tej współpracy zapraszane są grupy dzieci na wycieczki, lekcje biblioteczne, przeglądy książek. Staramy się zachęcić je do czytania i kontaktu z książką w sposób bezstresowy, z uśmiechem i życzliwością.
Pomysły na zajęcia czerpiemy z różnych źródeł. Są to m.in. czasopisma dla dzieci i młodzieży, które prenumerujemy np. „Abecadło”, „Świerszczyk”, „Kumpel”, „Victor Junior”. Pomocne nam są również czasopisma fachowe takie jak „Bibliotekarz” czy „Poradnik Bibliotekarza”. Wiele pomysłów rodzi się w naszych głowach podczas lekcji bibliotecznych lub w czasie spotkań z grupami przedszkolnymi, które chętnie odwiedzają Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Wybierając tematykę zajęć z dziećmi staramy się również nawiązywać do aktualnych świąt lub wydarzeń mających miejsce w danym czasie. Przeprowadzałyśmy np. zajęcia o Fryderyku Chopinie (w nawiązaniu do Roku Chopinowskiego) czy też o Hansie Christianie Andersenie (w związku z 205. rocznicą urodzin). Nasze spotkania z dziećmi często urozmaicamy wykonywaniem prac plastycznych, które potem umieszczamy na wystawach w Oddziale. Zajęcia, które organizujemy mają za zadanie zachęcić dzieci i młodzież do sięgnięcia po książkę i odwiedzin w bibliotece. Chcemy pokazać, że biblioteka nie jest nudnym miejscem z zakurzonymi książkami, w której można jedynie wypożyczyć książkę, ale też miejscem korzystania z Internetu, czytania prasy, obejrzenia wystawy, korzystania z gier planszowych a także spotkania z rówieśnikami i miłego spędzenia czasu.
 
ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO BIBLIOTEKI
 
 
 

 Regulamin Czytelni Internetowo-Multimedialnej

 Regulamin Czytelni Oddziału dla Dzieci

 Regulamin Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży