We czwartek 9 maja odbyło się kolejne spotkanie w ramach Tygodnia Bibliotek. Prezentacja Pani Neli Szczuki pt. „Powrót do źródeł” zgromadziła liczne grono pasjonatów historii regionu.

Zaprezentowane zostało odkrycie rodzinnego dokumentu z końca XIX wieku, który przekazywany z rąk do rąk przez kolejne pokolenia, trafił ostatecznie w ręce Pani Szczuki. Dokument ten był rejestrem wydatków i  prowadzony był przez 8 lat (1891-1897) przez brata prapradziadka Pani Szczuki, który opiekował się osieroconymi małoletnimi bratankami i bratanicami i ich gospodarstwem.

Pani Szczuka, z wykształcenia etnografka i nauczycielka historii, podjęła się analizy informacji, które przynosi ten dokument. Dlatego rejestr ten stał się przyczynkiem do rozważań o życiu codziennym mieszkańców Kleszczel w końcu XIX wieku, cenach poszczególnych dóbr i usług, kulturze rolnej, architekturze i szkolnictwie tamtych czasów oraz o funkcjonujących wtedy i przetrwałych do dziś nazwach uroczysk wokół Kleszczel.