W 2023 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce realizowała projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, fundusze pochodzą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach działania Priorytet 1, kierunek 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, MBP w Hajnówce otrzymała z Biblioteki Narodowej jako dotację kwotę 18846 zł., które to środki do końca listopada 2023 r. zostały w całości wydane na nowości wydawnicze. W ramach naszego wkładu własnego zapewniliśmy też naszym czytelnikom dostęp do ebooków, audiobooków i synchrobooków na platformie Legimi na cały 2024 rok.

Wśród zakupionych nowości wydawniczych znajduje się wiele tzw. „czytadeł” dla dorosłych (m. in. autorstwa Danielle Steel, Diany Palmer czy Daniela Silvy), oraz dla dzieci i młodzieży (m.in. Erin Hunter czy Anety Jadowskiej), ponadto uzupełniliśmy księgozbiór o szereg opracowań (dotyczących m.in. historii Polski i świata) i poradników (dotyczących zdrowia, psychologii czy wychowania dzieci).


Zachęcamy do korzystania z bibliotecznych zbiorów, a także z katalogu on-line naszej biblioteki, można w nim zarezerwować on-line wszystkie książki, które aktualnie posiadamy.

Link: katalog

Niezmiennie zachęcamy do czytania książek, tych tradycyjnych jak i w wersji elektronicznej, oraz pobierania kodów dostępu do platformy Legimi.

Czytelnikom Biblioteki, którzy nie zalegają ze zwrotem wypożyczonych książek, wysyłamy kody dostępu na ich adresy mailowe, to sprawdzona, najszybsza forma uzyskania dostępu do wyczekiwanych nowości wydawniczych.