Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce zaprasza dzieci w każdym wieku do zapisania się do biblioteki i korzystania z szerokiego wyboru zbiorów dedykowanych najmłodszym odbiorcom.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia powinna przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym oraz przygotować następujące dane:

 • nr PESEL dziecka
 • dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego
 • oraz podstawowe dane kontaktowe: nr tel., adres zamieszkania, adres e-mail

Po wypełnieniu formularza przez bibliotekarza, rodzic lub opiekun prawny podpisuje kartę zobowiązań, jednocześnie wyrażając zgodę na przestrzeganie regulaminu wypożyczeń. Z Regulaminem Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży można zapoznać się na miejscu. Zapisujący Czytelnika bibliotekarz odpowie na pytania dotyczące zasad obowiązujących w bibliotece, poinstruuje jak korzystać z internetowej rezerwacji książek oraz zaproponuje literaturę adekwatną do wieku Czytelnika.

Nowo zapisany Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną, która upoważnia go do korzystania z wszystkich zbiorów biblioteki - książek, audiobooków i czasopism.

 

ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO BIBLIOTEKI1Nie. Ze względów regulaminowych do Biblioteki należy przyjść osobiście. Natomiast z Czytelni można skorzystać nie zapisując się.Termin wypożyczenia książki można przedłużyć osobiście lub telefonicznie pod numerem (85) 682 29 69 w godzinach: wtorek-piątek: 10.00-18.00 sobota: 9.00-15.00. Należy pamiętać o tym, że prolongacie podlegają jedynie książki, których nikt z czytelników nie zarezerwował.Kartę biblioteczną otrzymuje się natychmiast po zapisaniu się do Biblioteki. W tym samym dniu można wypożyczyć książkę.Należy przyjść z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną. Dzieci zapisujące się do Oddziału dla Dzieci powinny przyjść z rodzicem lub opiekunem.


Należy skontaktować się z bibliotekarzem w wypożyczalni.


Po wysłaniu upomnienia pocztą Biblioteka zaczyna naliczać karę – koszt wysłania upomnienia oraz 0,20 zł za każdy miesiąc przetrzymania książki. Dopóki nie zostaną zwrócone przetrzymane książki i nie zostanie zapłacona kara – nie można wypożyczać nowych książek.


Tak. Staramy się realizować dezyderaty czytelnicze, szczególnie jeśli uznamy, że książką mogą być zainteresowani inni czytelnicy.


Można korzystać z własnego laptopa, a podłączenie do internetu może być realizowane jedynie przez łącze bezprzewodowe w Czytelni dla Dorosłych. Podłączenie do sieci bezprzewodowej nie wymaga podawania żadnych haseł lub kodów uwierzytelniających i jest nieodpłatne.

 

Tadeusz Augustyn Rakowiecki - lekarz, astronom, humanista, bibliofil (1878 – 1965)

Tadeusz Augustyn syn Pauliny z Szeligów i Jarosława Rakowieckich urodził się 27 lipca 1878 roku w majątku Grala - Dąbrowizna w powiecie siedleckim, w średniozamożnej rodzinie ziemiańskiej o silnych tradycjach patriotycznych i naukowych.

Dziadek Tadeusza, Ignacy Benedykt Rakowiecki - uczeń Samuela Lindego był działaczem oświatowym, wybitnym historykiem ekonomistą, slawistą i słowianofilem. Był autorem kilku publikacji naukowych, przetłumaczył na język polski i wydał najstarszy zbiór przepisów prawnych Rusi Kijowskiej, dwutomową „ Prawdę Ruską”.
Jeden z przodkówTadeusza Rakowieckiego, Adam Maksymilian Kitajewski był farmaceutą, profesorem chemii i dziekanem Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładowcą w Szkole Głównej Leśnictwa, Szkole Zimowej Artylerii Inżynierówi Szkole Wojskowej Aplikacyjnej, członkiem Rady Politechnicznej i Towaarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Opracował pierwszy Raport o Stanie Górnictwa Krajowego, był tłumaczem geologicznego opisu Polski. W latach 1829-30 wydawał czasopismo chemiczno - techniczne „Słowianin”. Artykuły naukowe publikował w Pamiętniku Warszawskim i Rocznikach Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Tadeusz Rakowiecki wychowywał się w rodzinie o tradycjach naukowych, w atmosferze wzajemnej miłości i szacunku, wśród licznego dziewięcioosobowego rodzeństwa.
Rodzice przywiązywali ogromną wagę do wychowania dzieci, dbając o ich wykształcenie, posyłali do szkół w Warszawie, rezygnując z pobliskiego gimnazjum w Siedlcach, ze względu na znaczny stopień rusyfikacji tej szkoły. W 1889 r. Tadeusz Rakowiecki rozpoczął naukę w Klasycznej Czteroklasowej Prywatnej Szkole Męskiej Floriana Łagowskiego w Warszawie, a w 1897 roku z wyróżnieniem ukończył V Gimnazjum, tzw. Rządowe. Mimo wybitnych zdolności matematycznych, zdecydował studiować medycynę. Uważał, ze w tym zawodzie, będzie mógł pomagać ludziom. Dyplom lekarza otrzymał w 1903 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę zawodową rozpoczął w 1904 r. w warszawskim Szpitalu Zakaźnym św. Stanisława, gdzie pracował z przerwami do 1914 r., brał bowiem czynny udział w wojnie rosyjsko – japońskiej, jako lekarz wojskowy na frontach Władywostoku, Charbina i Kuanczandry.
W czasie I wojny światowej, powtórnie został zmobilizowany do służby wojskowej. Z linii frontu trafił do niewoli austriackiej, zwolniony dzięki staraniom samego Ignacego Daszyńskiego. Niebawem podjął pracę w Lublinie jako lekarz i ordynator oddziału wewnętrznego szpitala Jana Bożego oraz lekarz sanitarny w magistracie. Pod koniec wojny, za udział w demonstracjach przeciwko Austrii z obu stanowisk został zwolniony. Przeniósł się do Bychawy koło Lublina, pracował tam jako lekarz, pełniąc zarazem funkcję kierownika miejscowego szpitala
Ponownie trafił na front jako lekarz II brygady Kawalerii Wojska Polskiego podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku. Armię opuścił w stopniu majora. Rozpoczął pracę w Szpitalu Powiatowym w Łukowie, pełniąc jednocześnie funkcję ordynatora oddziału wewnętrznego i dyrektora. Około dwóch lat praktykował w Sułoszowej koło Ojcowa.
W listopadzie 1925 r. wraz z żoną Pelagią przybył do Hajnówki, osady liczącej wówczas około 700 mieszkańców. W 1926 roku powołano go Komisarzem Organizacyjnym i lekarzem naczelnym Kasy Chorych. Zorganizował także Kasy Chorych w Białowieży, Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach. Proponowano mu pracę w Przedstawicielstwie Fundacji Rockefellera, później wakującej katedry astronomii. Odmówił, gdyż uważał, że powinien pracować jako lekarz, tu w Hajnówce, gdzie jest potrzebny społeczeństwu. W otoczeniu pięknej przyrody, w sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej, z dala od wielkomiejskiego gwaru, czuł się najlepiej. Zajął się nie tylko leczeniem miejscowej ludności, organizacją lecznictwa otwartego i upowszechnianiem oświaty zdrowotnej. Siemiatyczach.
Hajnówka lat trzydziestych, według zamierzeń rządu, miała stać się potęgą przemysłu drzewnego. Modernizowano poniemieckie zakłady przemysłowe: Kolejki Leśne, Fabrykę Chemiczną i Tartak. Zakładano elektryczność, powstawały szkoły, sklepy, zakłady rzemieślnicze i różne obiekty użyteczności publicznej. Budowano nowy budynek Kasy Chorych, Dom Ludowy im. J. Piłsudskiego - późniejsze kino „Leśnik”. Kwitło życie kulturalne i towarzyskie. Funkcjonowała Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego, założona przez Pelagię Rakowiecką. Powstał też Uniwersytet Powszechny, w ramach którego organizowano wykłady edukacyjne m. in. higieny żywienia, higieny zdrowia, które prowadził doktor Rakowiecki. Rakowieccy pokochali Hajnówkę - miasto, które rozwijało się na ich oczach i z ich wielkim udziałem.
Tadeusz Rakowiecki jako Komisarz Kasy Chorych odpowiadał za administracyjne i organizacyjne sprawy tej placówki. We wszystkim co robił, był bardzo dokładny i staranny, tego też wymagał od całego personelu. Kasa Chorych pod jego zarządem funkcjonowała bardzo dobrze, tym samym budziła zaufanie ubezpieczonych. Zaufaniem był darzony doktor Rakowiecki, który był lekarzem obwodowym tejże kasy.
Pracy było dużo, często zdarzały się nieszczęśliwe wypadki w tartaku i na kolejkach leśnych. Natychmiastowe działanie, szybka decyzja, dobra diagnoza były ważnymi zaletami doktora Rakowieckiego. Należy pamiętać, że były to czasy, gdy wiedza i doświadczenie lekarskie, były jedynymi doradcami. Był on dobrym specjalistą medycyny ogólnej, ponadto zajmował się małą chirurgią. Przez pewien czas z konieczności był ginekologiem, pediatrą, a nawet okulistą, zatem był w całym tego słowa znaczeniu encyklopedystą medycyny.
Powszechnie było wiadomo, że nie odmówił pomocy bez względu na porę dnia i nocy. Ze skórzaną torbą - pełną medykamentów i nieodłączną laseczką, w jesienne słotne wieczory - z lampą naftową w ręku, do chorego, szedł pieszo, czasem jechał furmanką lub bryczką. Docierał do leśnych osad, do odległych puszczańskich chałup, nie zwracając uwagi na swój podeszły wiek, kosztem zdrowia i wygód osobistych. Nigdy nie narzekał, mówił :” ... okolica piękna, a do tego mogę porozmyślać o astronomii, o literaturze...”.
Poza pracą w Ubezpieczalni Społecznej pracował jako lekarz szkolny w Państwowej Szkole Przemysłu Drzewnego. W 1939 r. po wkroczeniu do Hajnówki wojsk radzieckich, wydział zdrowia zwany Raj Zdrawije w budynku byłej Ubezpieczalni Społecznej, zorganizował szpital na wypadek działań wojennych. Natomiast w budynku Klubu Urzędniczego zorganizowano przychodnię, tzw. ambulatorium. Tadeusz Rakowiecki został zatrudniony jako lekarz ambulatoryjny i pracował tam do końca wojny. Przeżył czas okupacji, tragedii masowych wywózek na Sybir, pojedynczych i zbiorowych egzekucji. Wielkie niedożywienie, nędza, ubóstwo i strach przyczyniały się do masowo szerzących się chorób. Dokuczliwe i powszechne choroby skórne, gruźlica, tyfus, szkarlatyna, czerwonka oraz zagrażające życiu niemowląt biegunki i wszelkie przypadki wojenne powodowały, że była to trudna praca, przy jednoczesnym braku i niedostatku podstawowych środków medycznych. Nie raz narażał życie zarówno za okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej, przyjmując chorych i potrzebujących w swoim mieszkaniu. Po wojnie pracował jako lekarz ogólny Przychodni Obwodowej, w latach 1946 - 1949 także jako lekarz kolejowy, potrzebujących przyjmował również w gabinecie w swoim domu.
Był przeciwnikiem farmakologii: recepty pisał długie, złożone, na różne mikstury i maści przygotowywane później w aptece. Pismo miał ładne, wyraźne, zdarzało się, że na odwrocie recepta była zapisana rzędami drobnych, równiuteńkich cyferek, ciągów obliczeń matematycznych, które zastanawiały i dziwiły posiadaczy recept.W kontaktach z pacjentami był miły i delikatny, szczególnie wrażliwy i wyczulony na ludzkie cierpienie i biedę. Interesował się każdym pacjentem jako człowiekiem, nie tylko jego chorobą, zaś jego sympatia i ogromna życzliwość działały często jak najlepszy lek.
W ciągu swojego życia robił to, co uważał za pożyteczne dla bliźnich. Nie chodziło mu nigdy o efekty zewnętrzne, nagrodę, uznanie, sławę. Zadziwiająca była jego skromność, o sobie mówił z wielką powściągliwością i umiarem. Był lekarzem niezwykle ofiarnym, serdecznym, oddanym sprawie swoich pacjentów. Szczególnie wrażliwym i wyczulonym na ludzkie cierpienie i biedę. Nie pozostawił po sobie majątku, nigdy bowiem nie dbał o korzyści materialne. Szczególną opieką otaczał ubogich i potrzebujących. Znany był z tego, że opłaty za wizytę pobierał symboliczne, lub rezygnował z nich zupełnie, nieraz dyskretnie wspomagał finansowo swoich pacjentów.
Poza ukochaną medycyną pasjonował się literaturą i astronomią. Licznie publikowane artykuły literackie podpisywał: T. Rakowiecki (nie literat). W 1910 r. nakładem własnym wydał „Szkice krytyczne o twórczości Żeromskiego”. Współcześni mu historycy literatury uznawali dr Rakowieckiego za autorytet w sprawach twórczości Żeromskiego, w Encyklopedii Gutenberga wydanej w 1928 r. został zarejestrowany jako współczesny pisarz polski.
Jednocześnie, nieustannie zajmował się astronomią. Jego osiągnięcia naukowe oparte na bazie wyższej matematyki zawarte 20 publikacjach naukowych, oraz wydane w 1929 roku dwutomowe dzieło „Drogi komet i planet” które było podstawowym podręcznikiem dla studentów astronomii aktualnym do 1975 roku wprowadziły dr Rakowieckiego do elity najwybitniejszych astronomów polskich. In the thirties there appeared his two-volume monography entitled "Drogi Planet i Komet" ("Motions of planets and comets") that has become the first fundamental Polish handbook of astronomy actual up to seventies. His scientific achievements based on higher mathematics included 20 important reports on astronomy and several monographs on mathematics.
W uznaniu zasług odznaczony odznaką ”Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, medalem „10 - lecia Polski Ludowej”, „Złotym Krzyżem Zasługi”, uhonorowany wpisem do Księgi Zasłużonych Hajnowian.
W marcu 1963 zapadł na zapalenie płuc, zmarł 6 kwietnia 1965 roku. Został pochowany na cmentarzu katolickim w Hajnówce. Jego pogrzeb był manifestacją tysięcy zgromadzonych hajnowian oraz kolegów lekarzy i astronomów.
W pięknym zawodzie lekarza przepracował ponad 60 lat, czynny zawodowo do ostatnich chwil życia. Był człowiekiem wielkiego serca i umysłu, wszechstronnych zainteresowań.
Mieszkał i pracował w Hajnówce przez czterdzieści lat, swoją ofiarnością w zawodzie lekarza, prawym i szlachetnym postępowaniem wpisał się wielkimi literami do kart historii naszego miasta. Niezwykle skromny i taktowny, odznaczał się rzadką dziś umiejętnością współżycia z ludźmi, zdobył szacunek i zaufanie społeczeństwa Hajnówki.
W Hajnówce w 1971 roku w Przychodni Obwodowej odsłonięto tablicę pamiątkową z napisem: „Doktor Tadeusz Rakowiecki, lekarz - astronom, żył w latach 1878 - 1965. Troska o zdrowie człowieka była treścią życia pierwszego lekarza społecznej służby zdrowia w Hajnówce”. W 1978 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce nadano imię dr T. Rakowieckiego, zaś w 120 rocznicę urodzin w 1998 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce otwarto Izbę Pamięci dr Tadeusza Rakowieckiego. W 2004 roku jedną z hajnowskich ulic nazwano imieniem Tadeusza Rakowieckiego.
Alla Gryc

ikonka pdfBibliografia prac naukowych Tadeusza Rakowieckiego

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Biblioteka będzie zamknięta

Uwaga! W związku z decyzją o zamknięciu dla użytkowników instytucji kultury, wynikającą z dużego przyrostu zakażeń koronawirusem, biblioteka zostanie zamknięta dla czytelników od 7 (sobota) do 29 listopada (niedziela) 2020 roku.

Inne działania kulturalno-oświatowe

 

 
   

4 stycznia 2022

Wystawa prac konkursowych "Święta z rysiem"

29 października 2021

Poznajcie rysia - warsztaty dla dzieci

23 października 2021

Piknik edukacyjny i gra terenowa

27-28 września 2021

13. Urodziny Żubra Pompika

8 czerwca 2021

„Od czwartego roku bez książeczki ani kroku” – spotkanie promujące czytelnictwo wśród przedszkolaków

14 maja 2021

Spotkanie autorskie on-line z Tomaszem Samojlikiem

8-15 maja 2021

Tydzień Bibliotek : zabawa kreatywno-fotograficzna pt. "Stań się bohaterem ulubionej książki"

2-5 marca 2021

Tydzień Książki Regionalnej

2 marca 2021

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Zimowe opowieści Pana Andersena”

24 lutego 2021

Teatrzyk Kamishibai on-line

9 lutego 2021

Dzień Bezpiecznego Internetu - zajęcia on-line

3 lutego 2021

Ogłoszenie konkursu plastycznego pt. „Zimowe opowieści Pana Andersena”

19 grudnia 2020

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "Jesienna przygoda w kolorach" i wystawa pokonkursowa

6 listopada 2020

Ogłoszenie konkursu plastycznego pt. "Jesienna przygoda w kolorach"

1 listopada 2020

Akcja "Podziel się książką" - zbiórka książek

1 października 2020

"Mała książka, wielki człowiek" - rozpoczęcie projektu dedykowanego dzieciom przedszkolnym

25 września 2020

XII urodziny Żubra Pompika

luty-marzec 2020

"Spotkanie z Tadeuszem Rakowieckim"

31 stycznia 2020

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Najciekawsza książka przeczytana w 2019 roku"

16 stycznia 2020

Zaproś Babcię do biblioteki – spotkanie międzypokoleniowe z okazji Dnia Babci i Dziadka

6 grudnia 2019

Mikołajki w bibliotece

5 grudnia 2019

Inscenizacja „Rzepka Juliana Tuwima na wesoło” w Miejskiej Bibliotece Publicznej

20 listopada 2019

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

14 listopada 2019

Kicia Kocia w bibliotece

26 września 2019

Urodziny Żubra Pompika

4 czerwca 2019

„Od czwartego roku bez książeczki ani kroku”

4 kwietnia 2019

Teatrzyk Kamishibai w Klubie Młodych Mam

19 marca 2019

Zawód ilustrator – warsztaty z Agatą Łukszą

14 lutego 2019

Walentynkowe spotkania z książką

1 lutego 2019

Ferie w bibliotece!

14 listopada 2018

Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy

13 lipca 2018

Kolorowe lato z Klubem Młodych Mam

22 maja 2018

Prawa dziecka

21 maja 2018

Bajka o Wiśle

24 kwietnia 2018

Przegląd Poezji Patriotycznej "Kocham Moją Ojczyznę"

18 kwietnia 2018

Obchody Roku Ireny Sendlerowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. T. Rakowieckiego w Hajnówce

5 marca 2018

„Tydzień Książki Regionalnej” - czytanie wielopokoleniowe tekstów o historii Hajnówki

2 lutego 2018

Ferie Biblioteczne 2018

21 stycznia 2018

Dzień Babci i Dziadka w Bibliotece

16 stycznia 2018

Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Biblioteczne Kolędowanie 2018”

13 listopada 2017

„Hajnówka – moje miasto” wystawa prac plastycznych dzieci z Przedszkola Nr 2

29 sierpnia 2017

Poczytaj mi mamo – leporello i książki interaktywne

21 sierpnia 2017

Warsztaty plastyczne Klubu Młodych Mam

17 sierpnia 2017

Poczytaj mi mamo!

3 lipca 2017

Warsztatach teatralno-lalkarskie

10 maja 2017

Blok spotkań z panią Hanną Schmidt - specjalistą ds. edukacji w Białowieskim Parku Narodowym. „Te, co skaczą i kumkają ochrony się domagają”

9 maja 2017

Quiz literacki „Kocham Cię książko”

27 marca 2017

„Teatr uczy, bawi, wychowuje” – zajęcia edukacyjne dla dzieci w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru

21 marca 2017

Poranek z poezją dziecięcą – głośne czytanie wierszy w grupach przedszkolnych w ramach Światowego Dnia Poezji

10 marca 2017

Warsztaty komiksu prowadzone przez: dr Tomasza Samojlika

7 marca 2017

Tydzień Książki Regionalnej

5 lutego 2017

„Wybieram przygodę z książką” – ferie w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. T. Rakowieckiego w Hajnówce

27 stycznia 2017

Ferie 2017 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. T. Rakowieckiego

20 stycznia 2017

„Zaproś Babcię do Biblioteki” – impreza międzypokoleniowa z okazji Dnia Babci i Dziadka

17 grudnia 2016

Warsztaty artystyczne „Ozdoby choinkowe”

1 grudnia 2016

Międzyszkolny konkurs na prezentację multimedialną
pt. „Henryk Sienkiewicz  znany i nieznany”

3 listopada 2016

Konsultacje fizjoterapeutyczne w Klubie Młodych Mam

31 października 2016

Spektakl "Bałwanki" w Klubie Młodych Mam

26 października 2016

Kto się boi wilka? – warsztaty dla dzieci

30 września 2016

Jesień   może być ciekawa – zajęcia-literacko artystyczne z zastosowaniem metody WebQuest

26 września 2016

8. Literackie Urodziny Żubra Pompika

22 września 2016

Warsztaty sensoryczne z Klubem Młodych Mam

31 sierpnia 2016

Akcja „Wakacje w bibliotece” - podsumowanie ostatniego tygodnia zajęć

18 sierpnia 2016

Letnie spotkania w bibliotece

15 lipca 2016

Zabawne wakacje

9 czerwca 2016

Dzień Przyjaciela

1 czerwca 2016

Od czwartego roku bez książeczki ani kroku

1 czerwca 2016

Misie przyszły do biblioteki

2 kwietnia 2016

Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej

18 marca 2016

Rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pod hasłem „Brzechwa dzieciom – dzieci Brzechwie”

17 marca 2016

Poranki z historią w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce

4 lutego 2016

Ferie w Bibliotece

22 stycznia 2016

„Zaproś Babcię do biblioteki” – uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka   

18 stycznia 2016

Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka

9 grudnia 2015

EkoPaka - Zamykamy obieg surowców - Plastik

7 grudnia 2015

EkoPaka - Zamykamy obieg surowców - Plastik

26 listopada 2015

Warsztat ortograficzny

25 listopada 2015

Światowy Dzień Pluszowego Misia

25 listopada 2015

EkoPaka - Zamykamy obieg surowców - Drewno

11 listopada 2015

„Przystanek Niepodległość w Bibliotece”

3 listopada 2015

„Papierowy teatrzyk Kamishibai”

12 października 2015

Dzień Bezpiecznego Komputera

30 września 2015

Literackie urodziny Pompika

19 września 2015

Ekopaka - zamykamy obieg surowców

27 sierpnia 2015

Wakacje w bibliotece

10 lipca 2015

Wakacje w bibliotece

2 czerwca 2015

Zabawy z wierszem  „Lokomotywa” Juliana Tuwima…

1 czerwca 2015

Dzień Dziecka w Bibliotece

15 maja 2015

W świecie muzyki poważnej

12 maja 2015

Jak zachęcić młodzież do czytania?

12 maja 2015

„Idę do  szkoły”

12 maja 2015

Czytanie łączy pokolenia

11 maja 2015

Przedstawienie „Opowieść o dobrym sercu” białostockiej grupy teatralnej „Co nieco”

8 maja 2015

Zróbmy pocztówkę dla Tomasza Samojlika

5 maja 2015

„Malowana poezja rodzinna” – czytamy, malujemy, recytujemy!!!

15 kwietnia 2015

Spotkanie dzieci z Przedszkola Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi z dr. Tomaszem Samojlikiem

17 lutego 2015

Lekcja biblioteczna z pięciolatkami z Przedszkola Nr 2

7 lutego 2015

Ferie w bibliotece

4 lutego 2015

Walentynkowo w bibliotece

2 lutego 2015

„Sztuka komiksu”

30 stycznia 2015

Nasze skarby: Dziedzictwo kulturowe Regionu Puszczy Białowieskiej

26 stycznia 2015

Podsumowanie konkursu plastycznego „Mój ulubiony bohater baśni braci Grimm”

24 stycznia 2015

Inauguracja Ferii w Bibliotece

21 stycznia 2015

Najpiękniejsze wiersze dla Babci i Dziadka…

16 stycznia 2015

Baśń uczy, bawi, wzrusza… - lekcja biblioteczna „W świecie baśni braci Grimm”

12 listopada 2014

Jak  przedszkolaki  dbają o zdrowie ? – wizyta dzieci z Przedszkola Nr 2 w Miejskiej Bibliotece Publicznej

6 listopada 2014

„Rodzinne czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza”

15 października 2014

Tajemnice Rysia i Wilka w prastarej Puszczy - Jak polubić i chronić drapieżniki?

22 sierpnia 2014

„Sieciaki na wakacjach”

1 lipca 2014

„Przedszkolak przez bajkę”

2 czerwca 2014 

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

14 maja 2014

Bajki pouczają, bawią i wzruszają

13 maja 2014

Czytanie łączy pokolenia

10 maja 2014

Kto ty jesteś, Polak mały; W bibliotece szukamy informacji korzystając z Internetu; Bohater literacki mojej ulubionej powieści

8 maja 2014 

Czytanie łączy pokolenia

23 kwietnia 2014

Przedszkolaki w bibliotece

3 kwietnia 2014

Znani hajnowianie czytają dzieciom 

13 lutego 2014

Przedszkolaki czytają klasykę polską z Burmistrzema

27 sierpnia 2013

Konkurs "Wakacje z Tuwimem".

12 lutego 2013

Rozstrzygnięcie konkursu „Kukiełka teatralna” i wystawa prac.

29-31 stycznia 2013

Zajęcia literacko-plastyczne w ramach akcji „Ferie zimowe w bibliotece”.

24-25 stycznia 2013

Zajęcia literacko-plastyczne w ramach akcji „Ferie zimowe w bibliotece”.

15 września 2012

Wystawa plakatów finałowych konkursu „Nie ma dzieci – są ludzie” w ramach promocji praw dziecka.

6-10 sierpnia 2012

Akcja „Lato w bibliotece”.

6 czerwca 2012

Rozpoczęcie cyklu spotkań pod hasłem „Książka moim przyjacielem”.

25 maja 2012

„Godzinki z książką”, temat: Figle, psoty i kłopoty.

8 maja 2012

Spektakl „Kolorowe wiersze”.

8 maja - 15 czerwca 2012

Wystawa prac plastycznych pod hasłem „Biblioteka oczami dziecka”.

kwiecień - czerwiec 2012

Wystawa prac wykonanych przez dzieci z Przedszkola Nr 5 pod hasłem „Wiosna oczami dzieci” oraz „Lato oczami dzieci”.

26 marca 2012

Wystawa prac wykonanych  przez dzieci z Przedszkola Nr 2 na konkurs plastyczno-konstrukcyjny pod hasłem „Mamo, Tato pobaw się ze mną” i „Zwierzęta leśne”.

24 lutego 2012

„Godzinka z książką”, temat: Dużo na temat złości nie tylko wśród ludności.

27 stycznia 2012

Warsztaty komiksowe dla dzieci prowadzone przez Tomasza Samojlika w ramach akcji „Ferie w bibliotece”.

styczeń – luty 2012

Wystawa prac wykonanych przez dzieci z Przedszkola Nr 5 pod hasłem „Zima oczami dzieci”.

październik - listopad 2011

Wystawa prac wykonanych przez dzieci z Przedszkola Nr 5 pod hasłem „Jesień oczami dziecka”.

27 września 2011

„Godzinki z książką”, temat: Patrz! Tam hasa nasza klasa.

23-26 sierpnia 2011

Akcja „Lato w bibliotece” (gry i zabawy, zajęcia plastyczne).

5-7 lipca 2011

Akcja „Lato w bibliotece”(gry i zabawy, zajęcia plastyczne).

12 maja 2011

„Godzinki z książką”, temat: Straszna książka, czyli upiorna zabawa w rymy.

8 kwietnia 2011

„Godzinki z książką”, temat: 60 lat Hajnówki – wielka krzyżówka i plakat rocznicowy.

kwiecień - maj 2011

„Turniej wiedzy o Hajnówce”.

4 marca 2011

„Godzinki z książką”, temat: Wiosno, gdzie jesteś?

22 lutego – 25 marca 2011

Konkurs plastyczny „Herb Hajnówki oczami dziecka” w ramach obchodów 60. rocznicy nadania praw miejskich miastu Hajnówka.

14 stycznia 2011

„Godzinki z książką”, temat: Niech nam żyją sto lat – Dzień Babci i Dziadka.

styczeń 2011

Akcja „Ferie w bibliotece”.

5 listopada 2010

„Godzinki z książką”, temat: 165. rocznica śmierci Klementyny z Tańskich Hoffmanowej (prezentacja multimedialna).

8 października 2010

„Godzinki z książką”, temat: Międzynarodowy Dzień Zwierząt.

10 sierpnia 2010

„Godzinki z książką”, temat: Dzień Grzyba.

11 czerwca 2010

„Godzinki z książką”, temat: Marzenie prosto z lodówki.

14 maja 2010

Spektakl „Muzykanci z Bremy”. 

7 maja 2010

„Godzinki z książką”, temat: Baśniowy odlot bułkowy.

20 kwietnia 2010 r.

Teatrzyk-spektakl muzyczny „Calineczka”.

15 kwietnia 2010

„Poranki z książką”, temat: Ulubieni bohaterowie książkowi. 

9 kwietnia 2010

„Godzinki z książką”, temat: W świecie baśni Andersena.

30 marca 2010

„Poranki z książką”, temat: Tradycje i obyczaje związane z Wielkanocą.

25 marca 2010

„Poranki z książką”, temat: Międzynarodowy Dzień Teatru.

23 marca 2010

Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater/bohaterka z baśni H. Ch. Andersena w ramach obchodu 205. rocznicy urodzin pisarza.

22 marca 2010

Lekcje historyczne z Andrzejem Muczyńskim.

5 lutego 2010

„Godzinki z książką”, temat: Ferie zimowe.

26 stycznia 2010

Akcja „Zimą wkoło jest wesoło” (gryz, zabawy, quizy, warsztaty plastyczne)

22 stycznia 2010

„Godzinki z książką”, temat: Święto Babci i Dziadka.

4 grudnia 2009

Spotkanie mikołajkowe i rozstrzygnięcia konkursów.

9 października 2009

„Poranki z książką” - spotkanie dla dzieci przedszkolnych.

9 października 2009

„Godzinki z książką”, temat: Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego.

11 października 2009

„Godzinki z książką”, temat: Wspomnienia z wakacji.

6 listopada 2009

„Godzinki z książką”, temat: Dzień postaci z bajek.

10 listopada 2009

Bajeczna zakładka do książki, plakat propagujący czytelnictwo.

11 grudnia 2009

„Godzinki z książką”, temat: Święta Bożego Narodzenia.

30 września 2009

„Poranki z książką” - rozpoczęcie spotkań dla dzieci przedszkolnych.

3 lipca 2009

Akcja wspólnego głośnego czytania fragmentów książek oraz wierszy.

25 czerwca 2009

Wystawa prac wykonanych przez dzieci podczas warsztatów plastycznych. 

24-25 czerwca 2009

„Czy znasz książki Astrid Lindgren?”- konkurs.

24-25 czerwca 2009

„Znajomi z lektur”- konkurs dla dzieci młodszych.

23 czerwca 2009

Wakacje w bibliotece.

9 maja 2009

Spektakl „Opowieści starego kredensu”.

maj 2009

„W świecie mitologii” - konkurs dla dzieci starszych.

maj 2009

„Kto spał w łupince orzecha?” – konkurs dla dzieci młodszych.

7 lutego 2009

Wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci podczas ferii zimowych.

styczeń – luty 2009

„Jak sobie radził Robinson Kruzoe” – konkurs dla dzieci starszych.

styczeń – luty 2009

„Czy znasz te Muminki?” – konkurs dla dzieci młodszych.

26 stycznia – 8 lutego 2009

Przygotowanie spektaklu „Drugi sen Dorotki”.

26 stycznia – 8 lutego 2009

Akcja „Zima 2009” - zajęcia plastyczne.

6 grudnia 2008

Mikołajki w Bibliotece.

7 sierpnia 2008

Wakacje w Bibliotece.

31 maja 2008

Bajkowe spotkanie. 

8 lutego 2008

Ferie w Bibliotece. 

6 grudnia 2007

Mikołajki w Bibliotece.

Prowadzimy zajęcia biblioteczne dla dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli.
Lekcje biblioteczne są, obok codziennej obsługi czytelników, jedną z podstawowych form dostarczania dzieciom i młodzieży informacji o funkcjonowaniu biblioteki. Wspieranie czytelnictwa jest bardzo ważnym zadaniem współczesnej edukacji. Należy zachęcać uczniów nie tylko do czytania lektur, ale i do sięgania po informacje z innych źródeł dostępnych np. w bibliotekach. Bezpośredni kontakt z książką zapewnia dzieciom trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne.Wycieczka edukacyjna do biblioteki stanowić może atrakcyjną formę zajęć w ramach programów edukacyjnych realizowanych w szkołach i przedszkolach. Tematyka i forma zajęć jest realizowana w oparciu o bogaty księgozbiór oraz dostosowana do programu edukacyjnego danej grupy przedszkolaków i uczniów.

Proponowana tematyka lekcji:
1. Droga książki od pisarza do czytelnika - lekcja połączona z prezentacją multimedialną.
2. Poznajemy bibliotekę i jej zbiory.
3. Wycieczka po bibliotece - poznajemy wszystkie działy biblioteki i pracę bibliotekarzy.
4. Warsztat informacyjny biblioteki.
5. Stare i nowe media w bibliotece.
6. Ciekawostki o książce.
7. Lekcje tematyczne na wybrany przez nauczyciela temat (np. twórczość poszczególnych pisarzy, rocznice itp.).
8. Inkaust, stalówka i obsadka, czyli jak pisano w czasach pradziadka – uczestnicy zajęć poznają różne narzędzia pisarskie wykorzystywane na przestrzeni dziejów, a zwłaszcza takie, których używano stosunkowo niedawno.
9. W średniowiecznym skryptorium – uczestnicy zajęć poznają warsztat średniowiecznego skryby, narzędzia, którymi posługiwał się w czasie pracy, a także dowiedzą się jak powstawały średniowieczne księgi.
10. Historia pisma – uczestnicy zajęć poznają różne sposoby pisania oraz materiały pisarskie na przestrzeni dziejów
11. Historia książki – krótki zarys dziejów książki od czasów antycznych do współczesności.
12. WebQuest – kto szuka nie błądzi. Jak prawidłowo wyszukiwać i selekcjonować informacje.
13. Z ortografią na wesoło. Praktyczne porady jak w szybkim czasie zostać mistrzem ortografii.
14. Historia książki połączona z warsztatami pisania stalówką.
15. W przededniu ważnych uroczystości państwowych – zajęcia o tematyce patriotycznej
16. Papierowy teatrzyk Kamishibai – prezentacja sztuk „Szukając Marudka”, „Kotka Milusia”, „Legenda o Skarbniku”, „Lew w Paryżu”, „Mój przyjaciel Kemushi”, „Bajka o Wiśle”.

Lekcje o tematyce regionalnej:
1. Historia Hajnówki. Od uroczyska do nadania praw miejskich.
2. Ksiądz Mitrat Antoni Dziewiatowski – w 100. rocznicę urodzin.
3. Tadeusz Rakowiecki – lekarz, astronom, humanista.
4. Hajnowskie środowisko artystyczne – prezentacja sylwetek.
5. Docent Adam Jan Dowgird 

Lekcje prosimy umawiać telefonicznie (85 6822969 w. 34 i 36) albo osobiście w Czytelni dla Dorosłych. W czasie zajęć obowiązkowa jest obecność opiekunów.
Czas trwania lekcji: 45 minut – 1,5 godziny w zależności od wieku uczestników.
Lekcje są bezpłatne.

 

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży

18 września 2009 roku Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce zainicjował działalność Dyskusyjnego Klubu Książki.
DKK to grono osób, które spotykają się, aby porozmawiać o książkach. Podczas spotkań DKK klubowicze mają możliwość zapoznać się z nowymi autorami i gatunkami literackimi, podzielić się swoimi wrażeniami z przeczytanej lektury oraz poznać nowych ludzi. Projekt skierowany jest do młodzieży starszych klas szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz licealistów. Od członków Klubu nie wymaga się teoretycznego przygotowania w dziedzinie literatury, ani też prowadzenia poważnych dyskusji. Ma to być luźna, spontaniczna rozmowa o książce, gdzie nikt nie ocenia gustów czytelniczych i szanuje zdanie innych. 
Książki, które były omawiane na spotkaniach DKK to: 
 • Szczera prawda Lauren Brooke.
 • Pogromca smoków Ted Hughes.
 • Dom ośmiu tajemnic Liliana Bardijewska.
 • Ulica świętego Wawrzyńca Krystyna Siesicka.
 • Sprężyna Małgorzata Musierowicz.
 • Układanka Delia Ephron.
 • Znak Archimedesa Janusz Bochenek.
 • Paulina w orbicie kotów Marta Fox.
 • Pelikan Leena Krohn.
 • Na przykład Magłośka Paweł Beręsewicz.
 • Kotka Brygidy Joanna Rudniańska.
 • Do pierwszej krwi Grzegorz Gortat.
 • Pozłacana rybka Barbara Kosmowska.
 • Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi Rafał Kosik.
 • Ania Barbara Ciwoniuk.
 • Dziesięć stron świata Anna Onichimowska.
 • Bajki dla Idy Mikołaja Łozińskiego
 • Pamiętnik grzecznego psa Wojciech Cesarz, Katarzyna Terechowicz 
 • Dom ośmiu tajemnic Liliana Bardijewska
 • Miki Mol i zaczarowany kuferek czasu Richarda A. Antoniusa (Ryszarda Antoniszczaka)
 • Pan Kuleczka Wojciech Widłak
 • A ja nie chcę być księżniczką Grzegorz Kasdepke
 • Mój młodszy brat Monika Krajewska
 • Cecylka Knedelek i ulica Naleśnikowa Joanna Krzyżanek
 • Klifka. Opowieść o foczce, która szukała mamy Barbara Gawryluk
 • Jak tata się z nami bawił Ulf Stark
 • Płaszcz Józefa Simms Taback
 • DKK dla dzieci w świątecznym nastroju …
 • Żubr Pompik. Tropy na śniegu Tomasz Samojlik
 • Nie płacz Koziołku Siergiej Michałkow
 • 12 znaków Zodiaku Marcin Brykczyński
 • Tato Nyhusa Sveina
 • Razem ze słonkiem Maria Kownacka
 • Owocowe bajki Barbara Gawryluk
 • Sam w domu Lotta Olsson
 • Razem ze Słonkiem Maria Kownacka
 • Zielony las: Bajki mądrej Sowy Elżbieta Safarzyńska
 • Kajtkowe przygody Maria Kownacka
 • Legenda o poznańskich koziołkach
 • Bajka o rybaku i rybce Aleksander Puszkin
 • Fatalny początek Melania Kapelusz
 • Przelotne marzenie Melania Kapelusz
 • Historie o Bożym Narodzeniu Monika Feth
 • Baśń o dwunastu miesiącach Alicja Karczmarska-Strzebońska

Oddział dla Dzieci i Młodzieży stanowią:
 
Wypożyczalnia, która oferuje:
 • nowości wydawnicze,
 • lektury szkolne,
 • serie dla młodszych i starszych,
 • klasykę,
 • książki popularno-naukowe, 
 • audiobooki
oraz wiele innych interesujących pozycji.
 
Czytelnia, która oferuje:
 • ciekawe książki oraz czasopisma do przeglądania na miejscu,
 • słowniki, encyklopedie, leksykony,
 • edukacyjne gry planszowe, a także puzzle i łamigłówki,
 • przybory plastyczne do wykonywania prac na miejscu,
 • stanowiska komputerowe, a także programy multimedialne.
Z Wypożyczalni dla Dzieci korzysta wielu czytelników z różnych grup wiekowych. Są to zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich. Odwiedzają nas także studenci, osoby pracujące, a także osoby starsze. W Czytelni dzieci i młodzież korzystają z książek, czytają prasę, grają w gry planszowe, wykonują prace plastyczne, a także korzystają z Internetu oraz programów multimedialnych (m.in. gry, encyklopedie).
Popularyzując czytelnictwo Oddział dla Dzieci i Młodzieży współpracuje ze szkołami i przedszkolami na terenie miasta. W ramach tej współpracy zapraszane są grupy dzieci na wycieczki, lekcje biblioteczne, przeglądy książek. Staramy się zachęcić je do czytania i kontaktu z książką w sposób bezstresowy, z uśmiechem i życzliwością.
Pomysły na zajęcia czerpiemy z różnych źródeł. Są to m.in. czasopisma dla dzieci i młodzieży, które prenumerujemy np. „Abecadło”, „Świerszczyk”, „Kumpel”, „Victor Junior”. Pomocne nam są również czasopisma fachowe takie jak „Bibliotekarz” czy „Poradnik Bibliotekarza”. Wiele pomysłów rodzi się w naszych głowach podczas lekcji bibliotecznych lub w czasie spotkań z grupami przedszkolnymi, które chętnie odwiedzają Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Wybierając tematykę zajęć z dziećmi staramy się również nawiązywać do aktualnych świąt lub wydarzeń mających miejsce w danym czasie. Przeprowadzałyśmy np. zajęcia o Fryderyku Chopinie (w nawiązaniu do Roku Chopinowskiego) czy też o Hansie Christianie Andersenie (w związku z 205. rocznicą urodzin). Nasze spotkania z dziećmi często urozmaicamy wykonywaniem prac plastycznych, które potem umieszczamy na wystawach w Oddziale. Zajęcia, które organizujemy mają za zadanie zachęcić dzieci i młodzież do sięgnięcia po książkę i odwiedzin w bibliotece. Chcemy pokazać, że biblioteka nie jest nudnym miejscem z zakurzonymi książkami, w której można jedynie wypożyczyć książkę, ale też miejscem korzystania z Internetu, czytania prasy, obejrzenia wystawy, korzystania z gier planszowych a także spotkania z rówieśnikami i miłego spędzenia czasu.
 
ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO BIBLIOTEKI
 
 
 

 Regulamin Czytelni Internetowo-Multimedialnej

 Regulamin Czytelni Oddziału dla Dzieci

 Regulamin Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży

 

Inne działania kulturalno-oświatowe

   

12-13 stycznia 2022

 Kiermasz książek na rzecz WOŚP 2022

9 grudnia 2021

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego "Mojemu Miastu" zorganizowanego w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia nadania praw miejskich Hajnówce

8 listopada 2021

Seminarium bibliotekarzy z powiatu hajnowskiego

15 października 2021

Wizyta bibliotekarek w hajnowskim kole terenowym Polskiego Związku Niewidomych

7 października 2021

Wystawa z okazji 100. rocznicy urodzin Tadeusza Różewicza

22 września 2021

4 września 2021

Narodowe Czytanie 2021 - "Moralność Pani Dulskiej"

22 czerwca 2021

Spotkanie z uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Hajnówce

8 czerwca 2021

Ogłoszenie konkursu literackiego pt. „Mojemu Miastu”

18 maja 2021

„Hajnówka zapisana w kadrze” wystawa fotografii na 70-lecie praw miejskich miasta

7 maja 2021

Wystawa pt. „Lem 2021. Widziałem przyszłość” z okazji 100. Rocznicy urodzin Stanisława Lema

8-15 maja 2021

Tydzień Bibliotek

4 marca 2021

Wystawa z okazji 200. Rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida

2-5 marca 2021

Tydzień Książki Regionalnej

12 lutego 2021

„Zakochaj się w czytaniu” – akcja promująca czytelnictwo

2 lutego 2021

Rozpoczęcie cyklu pt. „70 lat praw miejskich, 70 ciekawostek o Hajnówce”

23 stycznia 2021

Wystawa z okazji 100. Rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

4 stycznia 2021

Uruchomienie dostępu do LEGIMI - portalu do wypożyczania książek on-line

23 września 2020

wystawa fotografii "Chrońmy mokradła"

5 września 2020

Narodowe Czytanie 2020

25-26 czerwca 2020

Kiermasz książki na rzecz Kubusia Suchodoły z Hajnówki chorego na SMA

11 lutego 2020

Klub Miłośników Poezji "Miłość"

15 stycznia 2020

Klub Miłośników Poezji „Potomkowie”

10 stycznia 2020

Kiermasz na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

3 stycznia 2020

Kiermasz na rzecz hajnowskiej rodziny poszkodowanej w pożarze domu

10 grudnia 2019

Klub Miłośników Poezji "Czas nadziei, darów i miłości"

28 listopada 2019

Spotkanie "Metamorfoza bez skalpela" z konsultantkami z firmy Mary Kay

12 listopada 2019

Klub Miłośników Poezji "Wolność"

8 października 2019

Klub Miłośników Poezji "Jesienne szepty"

22 września 2019

Rajd Rowerowy im. plut. Bolesława Bierwiaczonka

7 września 2019

Narodowe Czytanie 2019

14 maja 2019

Klub Miłośników Poezji

13 maja 2019

Jubileusz Miejskiej Biblioteki Publicznej - „70 lat w służbie książki”

13 kwietnia 2019

Całkowite dyktowanie

11 kwietnia 2019

Wieczór poświęcony pamięci Polaków deportowanych na Syberię i do Kazachstanu w 79. rocznicę drugiej deportacji

9 kwietnia 2019

Spotkanie poetów i miłośników poezji

21 marca 2019

„Miłość rozkwita na wiosnę”spotkanie poetów i miłośników poezji

14 marca 2019

Kreatywny bibliotekarz - szkolenie bibliotekarzy

12 lutego 2019

Mama Gaduła w Klubie Mlodzch Mam

7 lutego 2019

Wykład Małgorzaty Cetry "Imiona chrzestne w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce (1923-2013)"

4 grudnia 2018

Wykład dr. Artura Michałowskiego "Kreowanie wiedzy"

29 listopada 2018

„Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi"

26 października 2018

Tajemnice Bajkału

12 października 2018

Wieczór poświęcony pamięci Pelagii Ponieckiej

16 września 2018

Rajd Rowerowy im. plut. Bolesława Bierwiaczonka

28 lipca 2018

Warsztat kosmetyczno-ziołowy z Katarzyną Enerlich

24 czerwca 2018

Klub Młodych Mam "W poszukiwaniu lata"

21 czerwca 2018

Bezpieczni latem z Klubem Młodych Mam

15 maja 2018

Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2018 r.

19 kwietnia 2018

75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

18 kwietnia 2018

Wykład prof. dr hab. Małgorzaty Latałowej z Uniwersytetu Gdańskiego „Rola zmian klimatu i działalność człowieka w kształtowaniu się szaty leśnej Puszczy Białowieskiej – historia teraźniejszość, przyszłość”

17 kwietnia 2018

Zielony Tydzień

12 kwietnia 2018

Dzień Polonii Moskiewskiej

10 kwietnia 2018

Wieczór poświęcony pamięci arcybiskupa Mirona Chodakowskiego

28 marca 2018

Wieczór poświęcony pamięci Witolda Tatarczyka

16 marca 2018

Wieczór wspomnień poświęcony pamięci Witolda Tatarczyka

9 marca 2018

„Kreatywny bibliotekarz – myślenie lateralne”

1 marca 2018

Rzecznik Praw Obywatelskich – dr Adam Bodnar z wizytą w Hajnówce

4 grudnia 2017

100 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

1 grudnia 2017

„Rodziny na start!”

11 listopada 2017

Przystanek Niepodległość w Bibliotece 2017

3 listopada 2017

O społeczności żydowskiej w Hajnówce 

25 października 2017

Spotkanie z doradcą przedsiębiorczości i analitykiem finansowym

20 października 2017

"Shoah - zagłada narodu żydowskiego w województwie białostockim - wykład Joanny Sapieżyńskiej

17 października 2017

Historia społeczności żydowskiej i jej tragiczny Holocaust

14 października 2017

Paczka literacka

13 października 2017

„Bohaterowie codzienności – prawa człowieka blisko nas”

11 października 2017

Personal branding, czyli budowanie wizerunku – warsztaty autoprezentacji.

21 września 2017

Okupacja niemiecka w Hajnówce i okolicach

21 września 2017

„Przystanek Historia” – Hajnówka

17 września 2017

VII Rajd Rowerowy im. plutonowego Bolesława Bierwiaczonka.

8 września 2017

Warsztaty kulinarne Klubu Młodych Mam

2 września 2017

Narodowe Czytanie 2017 w Hajnówce

31 sierpnia 2017

Klub Młodych Mam zaprasza do udziału w projekcie
"Rodziny na start"

28 czerwca 2017

10. lat Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce

30 maja 2017

Uhonorowanie hajnowskich Bibliotekarzy

29 maja 2017

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce

17 maja 2017

Edukacja domowa w Klubie Młodych Mam

15 maja 2017

Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2017 r. pod hasłem: „Biblioteka – Oczywiście!”

3 maja 2017

Majowe świętowanie

31 marca 2017

"Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza"

31 marca 2017

e-Pasjonaci

14 marca 2017

Współczesna antroponimia mieszkańców Hajnówki i okolic

8 marca 2017

Kobiety z pasją

17 stycznia 2017

Kolęda podopiecznych SOSW

11 stycznia 2017

Atrakcje kiermaszowe Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

10 stycznia 2017

Kiermasz Książki dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

30 grudnia 2016

Bal Sylwestrowy Klubu Młodych Mam

21 grudnia 2016

„Świadomie aktywni – międzypokoleniowe zajęcia w obszarze kultury i sztuki”

18 grudnia 2016

Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych

10 grudnia 2016

"Związek z bliska" wg Agnieszką Stein

7 grudnia 2016

„Świadomie aktywni – międzypokoleniowe zajęcia w obszarze kultury i sztuki”

6 grudnia 2016

Podróżnik Tomasz Jakimiuk w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. T. Rakowieckiego w Hajnówce

5 grudnia 2016

Seminarium bibliotekarzy

30 listopada 2016

Ekopielęgnacja w Klubie Młodych Mam

26 listopada 2016

Klubowe mamy poznają techniki masażu Shantala

25 listopada 2016

Kufer Książki - "Czy tu, czy tam - czytaj"

22 listopada 2016

Warsztaty pt. „Multimedia Teatralne"

16 listopada 2016

Warsztaty „Kreowanie Kontaktu”

15 listopada 2016

Czy smoczek jest „be”? – wykład logopedy  Pani Justyny Pietryczuk w Klubie Młodych Mam

11 listopada 2016

Przystanek Niepodległość w Bibliotece

8 listopada 2016

Warsztaty „Kreowanie Kontaktu”

2 listopada 2016

„Świadomie aktywni – międzypokoleniowe zajęcia w obszarze kultury i sztuki”

19 października 2016

„Świadomie Aktywni – międzypokoleniowe zajęcia w obszarze kultury i sztuki”

11 października 2016

Zamotany Klub Młodej Mamy w Hajnówce

7 października 2016

O zdrowym odżywianiu z Magdaleną Sikoń

7 października 2016

Międzynarodowy Dzień Białej Laski

1 października 2016

Warsztaty z Małgorzatą Musiał „Pięć kroków ku dobrej relacji – czy da się wychować bez karania?” w Klubie Młodych Mam

18 września 2016

VI Rajd pamięci plutonowego Bolesława Bierwiaczonka pod patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka

13 września 2016

Stowarzyszenia Potomków Pierwszych Hajnowian

11 września 2016

Piknik Rodzinny Klubu Młodych Mam

9 września 2016

Święto poezji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce

4 września 2016

Skarb Puszczy został odnaleziony!

3 września 2016

Narodowe Czytanie 2016

1 września 2016

Kultura Na Widoku - plakaty w Bibliotece?

1 sierpnia 2016

Miejska gra terenowa „Skarb Puszczy”

1 sierpnia 2016

Pokaż, że pamiętasz! - Akcja  Instytutu Pamięci Narodowej w 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

3 czerwca 2016

Wykład o prawie

15 maja 2016

Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2016 r. pod hasłem: „Biblioteka inspiruje”

21 kwietnia 2016

Mistrzowie kodowania "Zdobywamy kompetencje przyszłości"

15 kwietnia 2016

Klub Młodych Mam

13 kwietnia 2016

Pozytywna Hajnówka

6 kwietnia 2016

Czytamy w podróży - Herberta

8 marca 2016

Dzień Kobiet w Klubie Młodych Mam

14 lutego 2016

Wyniki konkursu „Najpiękniejsze wiersze o miłości”

22 stycznia 2016

Spotkanie ze Zbyszkiem Konopka i jego rodziną i projekcja filmu autorstwa Tomasza Onikijuka i Bogusławy Czarkowskiej „Dom z widokiem na Tatry i Pieniny"

20 stycznia 2016

120. rocznica urodzin ks. Ignacego Wierobieja

5 listopada 2015

E-motywacja. Wirtualne spotkanie z Heleną Norowicz

22 października 2015

E-motywacja. Wirtualne spotkanie z Emilią Krakowską i Krystyną Koftą

20 września 2015

Rajd rowerowy im. plut. Bolesława Bierwiaczonka

14 września 2015

Tydzień zakazanych ksiażek

5 września 2015

Narodowe Czytanie Lalki

28 sierpnia 2015

Stowarzyszenie Potomków Pierwszych Hajnowian

30 czerwca 2015

Hajnowski Klub Fantastyki TerraMare

29 czerwca 2015

Blizzard Entertainment

23 kwietnia 2015

Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich

10 kwietnia 2015

Eliminacje do Mistrzostw Polski Splendor

24 marca 2015

Czytamy w podróży... Herberta

18 lutego 2015

Klub Literacki

5 lutego 2015

Wykład „Wartość Puszczy Białowieskiej” dr. Artura Michałowskiego

22 stycznia 2015

Hajnowski Klub Fantastyki TerraMare

21 stycznia 2015

Klub Literacki

29 grudnia 2014

Pokaz filmu Beaty Hyży-Czołpińskiej "Carska Białowieża"

18 listopada 2014

Hajnowski Klub Fantastyki

17 października 2014

Klub fantastyki przy MBP!

27 września 2014

Tydzień Zakazanych Książek w Bibliotece!

14 września 2014

Rajd Rowerowy im. plutonowego Bolesława Bierwiaczonka

6 września 2014

Narodowe Czytanie Trylogii

28 czerwca 2014

Wielokulturowość – jestem na tak!

16 maja 2014

„O życiu bez chorób”  - spotkanie z nutricjologiem

14 maja 2014

Setny czytelnik IbukLibra

12 maja 2014

Spotkania ze sztuką

9 maja 2014

My 50+ nasze pierszw kroki w Intenecie

8 maja 2014

Tydzień Bibliotek "Czytanie łączy pokolenia"

3 maja 2014

Obchody Święta Konstytucji 3 maja

27 lutego 2014

"Zarządzanie środowiskiem w Polsce a zrównoważony rozwój” - spotkanie z dr. Arturem Michałowskim 

17 stycznia 2014

Premiera filmów Tomasza Onikijuka „Dotyk ciszy", „To Ja robotnik Leśny – Duch Puszczy"

15 września 2013

Rajd Rowerowy im. plutonowego Bolesława Bierwiaczonka

7 września 2013

Narodowe Czytanie Aleksander Fredro

15 maja 2013

"Nasi kreatywni": Zbigniew Budzyński, Wiktor Kabac i Stanisław Żywolewski, Grzegorz Pietraszek, Lech Pilski, Tomasz Onikijuk.

24 stycznia 2013

Promocja filmu Tomasza Onikijuka „Bracka świecza”.

11 stycznia 2013

Wieczór poezji świąteczno - noworocznej „Z miłością po brzegi…” i promocja projektu „Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce ośrodkiem edukacji komputerowej dla hajnowian w wieku 50+ w ogólnopolskim programie Polska Cyfrowa Równych Szans”.

29 listopada 2012

Teatr Różności "Lekcja".

16 września 2012

Rajd rowerowy pamięci żołnierza Bolesława Bierwiaczonka.

22 czerwca 2012

Spotkanie z misjonarką s. Angeliną Tabułą.

15 maja 2012

"Tamara Sołoniewicz i Mikołaj Nesterowicz zatrzymani w kadrze" Piotr Nesterowicz i Katarzyna Popławska.

20 kwietnia 2012

"Deportacje ludności z ziemi hajnowskiej na Sybir" Irena Kostera.

17 stycznia 2012

"30 lat później... Wspomnienia o stanie wojennym" Dariusz Bogucki i Robert Tyszkiewicz.

24 listopada 2011

"O ekologii" Artur Michałowski.

18 listopada 2011

"Przywracanie pamięci o teatrze" - Bronisław Ewertowski, Edward Poniecki, Jan Zin i Władysław Zin.

27 października 2011

Historia Fabryki Suchej Destylacji Drewna - Michał Turonek.

14 października 2011

Tomasz Samojlik „Hajnowszczyzna w królewskiej Puszczy Białowieskiej”

15 maja 2011

Tydzień Bibliotek "Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam wchodzę".

1 kwietnia 2011

"Zachować pamięć" - Joanna Sapieżyńska, Artur Cyruk.

18 lutego 2011

Film SOS HOME S.O.S. Ziemia.

22 stycznia 2010

Wieczór pamięci poświęcony pamięci Anatola Korzuna.

9 maja 2009

Prezentacja multimedialna promująca twórczość artystyczną Piotra Gagana.

7 maja 2009

Spektakl teatralny "Teatrzyk Opowieści starego kredensu".

27 stycznia 2009

Spektakl teatralny "Dziewczynka z zapałkami" wg. H. Ch. Andersena w reżyserii Elżbiety Laprus.

22 sierpnia 2008

Wieczór muzyczny "Podlaskie pieśni ludowe" - Jan Kryński.

20 czerwca 2008 

Prezentacja multimedialna projektu "Z historią w przyszłość"  utrwalanie i upowszechnianie. dziedzictwa kulturowego Regionu PB" dla grupy uczestników projektu Twinning Projekt RO/200/IB/OT/01. Study Visit to Germany and Poland.

11 czerwca 2008

Prezentacja multimedialna "Puszcza za płotem. PB parkiem narodowym.Tak czy nie? Jak zapowiec wyjazdowi ludzi z Hajnówki".

5 – 11 maja 2008

TYDZIEŃ BIBLIOTEK "Biblioteka miejscem spotkań”.

22 grudnia 2007

Prezentacja multimedialna "Profilaktyka chorób nowotworowych - Mam haka na raka".

20 grudnia 2007

Prezentacja multimedialna "Ksiądz mitrat  Antoni Dziewiatowski".

28 listopada 2007

Prezentacja multimedialna "Historia Hajnówki w starej fotografii".

9 listopada 2007

Sesja naukowa "Z historią w przyszłość utrwalanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Regionu Puszczy Białowieskiej".

8 listopada 2007

Prezentacja multimedialna "Hajnówka w starej fotografii", "Kamieniec w starej fotografii". Sesja naukowa "Z historią w przyszłość utrwalanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Regionu Puszczy Białowieskiej".

8 września 2007

Wykład naukowy "Bieżeństwo - nieznany eksodus Podlasia" - mgr Doroteusz Fionik.

22 czerwca 2007

Wieczór pamięci "Ksiadz mitrat Antoni Dziewiatowski".

20 czerwca 2007 

Wykład naukowy "Historia Hajnówki od uroczyska...do praw miejskich".

5 czerwca 2007

Spektakl teatralny "Dzieci dorosłym - Balladyna Juliusza Słowackiego" w wykonaniu Szkolnego Koła Teatralnego "Echo" w reżyserii Ewy Wojcieszek.

1 czerwca 2007

Podsumowanie Eskapady Historycznej - Prezentacja zebranych fotografii - szkolnictwo.

30 maja 2007

Podsumowanie Eskapady Historycznej - Prezentacja zebranych fotografii - przemysł.

29 maja 2007

Podsumowanie Eskapady Historycznej - Prezentacja zebranych fotografii - architektura.

22 marca 2007

Eskapada  historyczna po stronie polskiej. Spotkanie organizacyjne wolontariuszy.

16 marca 2007

Prezentacja multimedialna "Dawna Hajnówka w starej fotografii" - Alla Gryc, Agnieszka Kazberuk. Spotkanie partnerów projektu "Z historią w przyszłość...". Wykład naukowy "Polowania królewskie w Puszczy Białowieskiej" - mgr Tomasz Samojlik.

15 marca 2007

Seminaria naukowe "Z historią w przyszłość utrwalanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Regionu Puszczy Białowieskiej": "Dziedzictwo kulturowe Regionu Puszczy Białowieskiej" - mgr Ewa Moroz Keczyńska, "Bieżeństwo - nieznany eksodus Podlasia" - mgr Doroteusz Fionik.

28 lutego 2007

Inauguracja Eskapady Historycznej. Rozpoznajmy miejsca, fakty, ludzi na hajnowskich fotografiach.

30 października 2005

Konkurs historyczny o Nagrodę Marszałka woj. Podlaskiego w Siemianówce podczas Krainy Szczęśliwości.

23 września 2005

Wykład naukowy "Polowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego w Puszczy Białowieskiej" - Tomasz Samojlik.

11 lutego 2005

Wykład naukowy "Chronić krajobraz to chronić siebie" - Janusz Korbel, Nela Szczuka.

26 stycznia 2005

Prelekcja "Działalnośc WWF" - Stefan Jakimiuk.

21 stycznia 2005 

Wieczór poetycki "Z miłością po brzegi" - wieczór poezji wigilijno noworocznej.

23 lipca 2004 

Turniej miast Hajnówka - Kórnik Hajnówka Kórnik - Historia Hajnówki.

18 czerwca 2004 

Wykład naukowy "Zamczysko" - Tomasz Samojlik o najnowszych odkryciach archeologicznych.

30 kwietnia 2004 

Impreza plenerowa "Być Europejczykiem tylko z książką - II drzwi otwarte".

1 kwietnia 2004

Szkolenie tematyczne "Dopłaty obszarowe dla rolników".

20 lutego 2004 

Szkolenie komputerowe "Powszechne portale internetowe i możliwości wyszukiwania informacji o Unii Europejskiej".

14 lutego 2004

Szkolenie komputerowe "Podstawy pracy z komputerem".

21 marca 2003

Jubileusz Klubu  Literackiego - Spotkanie literatów.

21 lutego 2003

Wieczór podróżniczy "Tanzania - moje podróże" wieczór opowieści połączony z prezentacją slajdów.

17 stycznia 2003

Wieczór poetycko - muzyczny "Poezja śpiewana Mariusza Orzechowskiego".

8 sierpnia 2002

Szkolenie komputerowe "Możliwości wyszukiwania informacji w internecie".

16 kwietnia 2002

Wykład naukowy "O psach, kotach i diabłach Jarosława Iwaszkiewicza".

20 listopada 2001

Wykład naukowy "Norwid jako bohater literacki" - Tomasz Łubieński.

22 października 2001

Wieczór literacki "Wybór prozy Sokrata Janowicza".

17 czerwca 2001

Miejskie Eliminacje Turnieju Wiedzy o Hajnówce.

10 czerwca 2001

Konkurs literacki - Jubileuszowa Księga Hajnowian.

2 czerwca 2001

Impreza plenerowa - Drzwi Otwarte Biblioteki Miejskiej im dr. Tadeusza Rakowieckiego, Sprzedaż wydawnictw hajnowskich twórców.

26 stycznia 2001

Recital poezji Mariusza Orzechowskiego w wykonaniu autora.

27 listopada 2000

Wieczór poetycki "Zapomniałem was drzewa moje" - poezja Jana Leończuka.

17 listopada 2000

Konkurs wiedzy "Światowy Dzień Bez Tytoniu - O szkodliwościach nikotyny na organizm człowieka".

16 lipca 2000

Otwarcie Centrum Informacji o UE.

17 marca 2000

Wieczór poświęcony pamięci Franciszka i Tadeusza Bołoza.

10 lutego 2000

Konkurs wiedzy o mieście i regionie "Kto, kiedy,dlaczego w Hajnówce międzywojennej".

21 stycznia 2000

Recital poezji hajnowskich twórców.

14 stycznia 2000

Spotkanie młodzieży szkolnej z Wiktorem Kabacem.

8 listopada 1999

Mini recital poezji o tematyce Puszczy Białowieskiej- Agnieszka Skórzewska, Magda Gryc.

24 września 1999

Spotkanie z Andrzejem Bobcem dyrektorem TOPB.

21 września 1999

Spotkanie z Tadeuszem Topolskim - fotografem, redaktorem Gazety Hajnowskiej.

16 kwietnia 1999

Konkurs recytatorski "Wiersze dobyte z mroków bibliotek" - eliminacje miejskie. Wieczór poetycki i prezentacja tomiku "Poza milczeniem".

3 marca 1999

Spotkanie artystyczne "O sztuce" - Joanna Kiersnowska z młodzieżą szkoły podstawowej.

3 grudnia 1998

Konkurs recytatorski "Od Mickiewicza.....do Mickiewicza"  -  podsumowanie.

22 września 1998

Otwarcie Izby Pamieci dr Tadeusza Rakowieckiego - dzień dla młodzieży szkolnej. Sesja naukowa: "Tadeusz Rakowiecki - biografia" - Alla Gryc, "Działalność Tadeusza Rakowieckiego na rzecz hajnowskiej służby zdrowia" - Alicja Karczewska, "Osiągnięcia dr Tadeusza Rakowieckiego w dziedzinie astronomii" - Jerzy Słowikowski, "Dr Tadeusz Rakowiecki - jako humanista" - Eliza Wiszniewska.

21 września 1998

Otwarcie Izby Pamieci dr. Tadeusza Rakowieckiego. Sesja naukowa: "Tadeusz Rakowiecki - biografia" - Alla Gryc, "Działalność Tadeusza Rakowieckiego na rzecz hajnowskiej służby zdrowia", "Osiągnięcia dr Tadeusza Rakowieckiego w dziedzinie astronomii" - prof. Konrad Rudnicki, prof. Grzegorz Sitarski, "Dr Tadeusz Rakowiecki - jako humanista" - Eliza Wiszniewska.

15 maja 1998

Rozpoczecie działaności Klubu Literackiego.  

28 lutego 1998 

Konkurs literacki "Wiersze dobyte z mroków bibliotek".

16 grudnia 1997

Wieczór poetycki "Wieczór poezji i kolęd".            

4 kwietnia 1997

Wieczór historyczny "Z kart historii teatru amatorskiego w Hajnówce". Program poetycki w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży.

14 marca 1997

Wieczór poetycki "Poezja Alesia Razanowa".

9 listopada 1995

Szkolenie metodyczne "Kolekcja regionalna MBP" - spotkanie bibliotekarzy w ramach szkolenia Rejonowego Zespołu Nauczycieli.

10 listopada 1994

Wieczór poetycki "Zaduszki poetyckie - montaż poetycki".

4 listopada 1994

Wieczór poświecony pamięci Aleksego Zina.

7 października 1994

Wieczór podróżniczy "Życie codzienne w Japonii" - Zbigniew Kiersnowski.

15 kwietnia 1994

Wykład naukowy "Powstanie kościuszkowskie na Białostocczyźnie".

11 marca 1994 

Wieczór poetycki "Poezja Jana Zalewskiego".

13 września 1993

Wieczór literacki "Poezje Anny Markowej".

25 maja 1992

Wieczór wspomnień "Hajnówka w okresie międzywojennym we wspomnieniach A. Orzechowskiego".

23 kwietnia 1991

Wieczór poetycki "Poezja Jana Leończuka - monodram "Madonna mojej ojczyzny" w wykonaniu Alicji Butkiewicz przy akompaniamencie gitarowym".

21 lutego 1991

Wykład naukowy "Polska poezja współczesna" - Waldemar Smaszcz i Wieczór poetycki "Poezja śpewana w wykonaniu aktora Teatru im. Węgierki Pawła Szymańskiego".

29 września 1990

Konferencja historyczna "70 rocznica wojny polsko - bolszewickiej".

27 kwietnia 1990

Wieczór pamięci poświęcony dr. Tadeuszowi Rakowieckiemu.

9 marca 1987

Wykłady naukowy "Historia pisma, książki i drogi ich rozwoju", "Patologia społeczna" - prok Andrzej Składanowski.

23 marca 1987

Wykład naukowy "Patologia społeczna" - prof. Andrzej Składanowski.

10 maja 1987 

Kiermasz książek.

23 maja 1987 

Konkurs plastyczny "Świat 2000 roku".

15 lutego 1988

Prelekcja "Wiosna na działce" mgr M. Łopata.

17 marca 1988

Turniej Wiedzy o Hajnówce.  

17 listopada 1988

Prelekcja "Zjednoczenie PPR i PPS"  - Józef Przybysz.

18 listopada 1988

Prelekcja "Zjednoczenie Ruchu Młodzieżowego".

5 lutego 1989

Prelekcja "Uprawa warzyw mało znanych"- Irena Korch.

22 lutego 1989

Prelekcja "Produkcja rozsady w warunkach domowych" - Irena Korch.

12 maja 1989

Prelekcja "Organizacja Narodów Zjednoczonych".

19 maja 1989

Wykład naukowy "Białe plamy w historii Polski" - prof. Adam Dobroński.

5 października 1986

Turniej Wiedzy o Hajnówce.  

25 maja 1986

Giełda Książki antykwarycznej.

13 maja 1986

Plebiscyt plastyczny - Najciekawszy proporczyk KMF.

21 kwietnia 1986 

Wieczór poetycko - muzyczny Wojciecha Siemiona.

20 października 1985

Wieczór filmowy Klasztor Szaolin.

24 września 1985

Wieczór filmowy Człowiek puma.

3 września 1985

Wieczór filmowy Planeta małp.

17 maja 1985

Giełda Książki.

25 kwietnia 1985

Wieczoór poetycki "Próba przeniknięcia" aktorzy Teatru im.A. Węgierki Budkiewicz A., Grzechowiak W.

20 maja 1984

Giełda książki antykwarycznej.

19 maja 1984

Wieczór poetycki - Aktorzy Teatru im. A. Węgierki.

3 maja 1984

Prelekcja "Sytuacja białorusinów w I Rzeczypospolitej".

22 listopada 1983

Prelekcja "Krystyna Konecka - Janek Krasicki życie i działaność".

28 czerwca 1983

Wieczór poetycki "Poetyckie spotkania - własne interpretacje poezji".

7 maja 1983

Kiermasz książki antykwarycznej.

24 maja 1982

Koncert życzeń dla najaktywniejszych czytelników i Wieczór teatralny "Przygody Dobrego Wojaka Szwejka" -recytacja J. Siecha Teatr Węgierki.

26 maja 1981 

Koncert życzeń "Biblioteka swoim czytelnikom".

2000 r. - „Punkt Informacji Europejskiej” projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miejską Hajnówka. W ramach projektu w Bibliotece uruchomiono Punkt Informacji Europejskiej wyposażony w komputer z dostępem do Internetu. Był to pierwszy komputer dostępny dla  użytkowników Biblioteki i mieszkańców miasta. Celem projektu było zapewnienie dostępu do  informacji o Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy o Unii Europejskiej. 

2003 - 2004 r. - „Być Europejczykiem”- projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miejską Hajnówka i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków finansowych  Fundacji „Fundusz  Współpracy” od 12.11.2003 do 07.06.2004. W Bibliotece uruchomiono „Regionalne Centrum Informacji Europejskiej” wyposażone w dwa komputery, nagrywarkę, drukarkę laserową oraz sprzęt nagłaśniający z mikrofonem bezprzewodowym. Celem projektu było zapewnienie dostępu do różnorodnych źródeł informacji o Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy o lokalnej społeczności. Do Biblioteki zakupiono książki na sumę 2500 złotych oraz materiały biurowe i kancelaryjne. W ramach projektu zorganizowano cykl lekcji bibliotecznych oraz szkoleń tematycznych i komputerowych, uruchomiono dyżury ekspertów, zorganizowano imprezę plenerową „Być Europejczykiem”.

2004 r. - „W kręgu Puszczy Białowieskiej” projekt Towarzystwa Przyjaciół Hajnówki realizowany w partnerstwie z Biblioteką, Urzędem Miasta Hajnówka i Starostwem Powiatowym w Hajnówce w ramach Programu Dotacji Inicjatyw Lokalnych ze środków projektu Dance Puszcza Białowieska w 2004 r. Celem projektu była promocja lokalnego środowiska literackiego i artystycznego. Powstało wydawnictwo „W kręgu Puszczy Białowieskiej” prezentujące sylwetki poetów, malarzy i fotografików oraz ich twórczość literacką i artystyczną. W Bibliotece zorganizowano uroczystą promocję wydawnictwa integrującą lokalne środowisko literackie i artystyczne.

2005 r. - „Ośrodek informacji europejskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce w ogólnopolskiej sieci ośrodków Agro Info ” projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miejską Hajnówka i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków finansowych  Fundacji „Fundusz  Współpracy” od 07.06.2004 do 31.12.2005. Biblioteka wzmocniła  potencjał informacyjny, jako  ośrodek informacji o Unii Europejskiej weszła do ogólnopolskiej sieci ośrodków afiliowanych i wspieranych przez Program Agro-Info. Celem projektu było podnoszenie wiedzy bibliotekarzy, jakości usług informacyjnych i innych form wsparcia dla mieszkańców obszarów wiejskich w procesie dostosowawczym do funkcjonowania w UE oraz nawiązywaniu współpracy z innymi sieciami funkcjonującymi w systemie europejskim.

2006 r. - „V Półmaraton Hajnowski” projekt Towarzystwa Przyjaciół Hajnówki realizowany w 2005 roku w partnerstwie z Biblioteką, Klubem Biegacza i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji realizowany ze środków finansowych Urzędu Miasta. Celem projektu była promocja sportu, zdrowego trybu życia oraz miasta i regionu. Powstało wydawnictwo „V Półmaraton hajnowski – Złoty Bieg 2005”, które było pamiątkowym upominkiem dla uczestników półmaratonu.

2007 r.

- „Wystawa „Ksiądz  Mitrat  Antoni  Dziewiatowski 09.08.1917 – 25.09.1995. Proboszcz  parafii, dziekan okręgu hajnowskiego, budowniczy soboru Świętej Trójcy w Hajnówce” projekt Towarzystwa Przyjaciół Hajnówki realizowany w 2007 roku w partnerstwie z Biblioteką ze środków budżetowych Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Celem projektu było uczczenie pamięci i popularyzacja sylwetki Ks. Antoniego Dziewiatowskiego. Efektem projektu było wydawnictwo oraz wystawa zdjęć i dokumentów ilustrująca życie i działalność Księdza Mitrata. Wystawa towarzyszyła Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Cerkiewnej była eksponowana w Soborze św. Trójcy. Odbył się wieczór poświęcony pamięci ks. Antoniego Dziewiatowskiego połączony z prezentacją multimedialną jego sylwetki. Prezentacja weszła do stałego repertuaru lekcji bibliotecznych organizowanych dla młodzieży szkolnej.

- „Z historią w przyszłość utrwalanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Regionu Puszczy Białowieskiej”. Projekt realizowany w partnerstwie z  Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki, Gminą Miejską Hajnówka, Starostwem Powiatowym w Hajnówce i partnerami z Białorusi: Rejonową Radą Deputowanych w Kamieńcu i Centralną Rejonową Biblioteką Publiczną im. W. Spasowskiego w Kamieńcu pod patronatem Euroregionu Puszcza Białowieska realizowany w 2007 r.  z EFRR Programu  Sąsiedztwa  Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG  IIIA/Tacis  CBC 2004 – 2006 oraz  ze  środków  budżetu  państwa.  Celem projektu było zainteresowanie historią,  zgromadzenie zdjęć i dokumentów ilustrujących historię: Hajnówki, Kamieńca i Regionu Puszczy Białowieskiej po stronie  polskiej i  białoruskiej z  udziałem mieszkańców obu przygranicznych miast. Odbyły się seminaria w Hajnówce i Kamieńcu na Białorusi. Organizowano spotkania autorskie popularyzujące historię, promocje książek. Przedstawiano prezentacje multimedialne zebranych zdjęć ze wspólnym odczytywaniem ich treści przez mieszkańców. Zorganizowano cykl historycznych lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży szkolnej obu miast. Zebrane fotografie opublikowano w wydawnictwach „Kamieniec miasto przyjazne” i „Hajnówka w starej fotografii” wydanej z tłumaczeniem na język niemiecki, angielski i rosyjski. Powstała prezentacja multimedialna „Historia Hajnówki od uroczyska do praw miejskich” wykorzystywana do lekcji historycznych realizowanych dla młodzieży szkolnej, które odbywają się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce.

2008 r.

- ”Wakacje...nie tylko z książką” projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki w 2007 roku ze środków budżetowych Urzędu Miasta Hajnówka. Celem projektu była organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, zainteresowanie historią miasta i regionu.  Zorganizowano cykl poznawczych warsztatów o historii miasta i regionu,  o możliwościach poszukiwania informacji w zbiorach bibliotecznych i Internecie, przygotowanie prezentacji w programie Power Point. W efekcie powstały prezentacje ilustrujące historię Hajnówki i sylwetki hajnowian zasłużonych dla miasta i regionu.

- „Capoeira zamiast blokowiska” projekt nieformalnej grupy młodzieży i Towarzystwa Przyjaciół Hajnówki, pod patronatem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie we współpracy z Firmą Nokia Poland, w ramach 7 edycji Programu Make a Connection – Przyłącz się realizowany w 2008 r. Celem projektu była organizacja czasu wolnego młodzieży,  przeciwdziałanie patologii, promocja zdrowego stylu życia i rozwijanie sprawności  fizycznej. W Bibliotece odbyły się spotkania edukacyjne oraz nauka Capoeiry pod nadzorem trenera w wynajętej sali gimnastycznej. Zorganizowano pokazy Capoeiry w czterech hajnowskich szkołach oraz kilka pokazów ulicznych w Hajnówce i Białowieży, zaś z okazji Dnia Dziecka pokazano Capoeirę wychowankom Domu Dziecka.

2009 r. - Wydanie katalogu „Piotr Gagan – malarstwo” projekt Towarzystwa Przyjaciół Hajnówki realizowany w 2009 r. w partnerstwie z Biblioteką przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Hajnówce. W ramach projektu zorganizowano wystawę prac artysty w Małej Galerii Biblioteki. Odbył się uroczysty wernisaż z udziałem artysty i jego muzycznym recitalem. W formie  prezentacji multimedialnej przedstawiono drogę twórczą i dorobek artystyczny Piotra Gagana.  Wydano katalog „Piotr Gagan – malarstwo”.

2010 r.

- „Wydanie publikacji Władysława Zina – Hajnowskie wspomnienia: pożegnanie przeszłości” projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki w 2010 r. przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Celem projektu było spisanie wspomnień hajnowianina i wydanie ich w formie książkowej. Zapowiedzią wydawnictwa było spotkanie z autorem i głośnym czytaniem wybranych fragmentów przygotowywanego do druku wydawnictwa. Powstała publikacja bogato ilustrowana fotografiami ze zbiorów autora i Kolekcji Regionalnej Biblioteki. Uroczysta promocja książki w Bibliotece była uwieńczeniem projektu.

 - Wydanie katalogu „ Puszcza Białowieska – ikona przyrody” projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki w 2010 r. przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Hajnówce. W ramach projektu w Małej Galerii Biblioteki zorganizowano wystawę. Wydano katalog promujący malarstwo Wiktora Kabaca i poezję Haliny Kabac. Odbył się uroczysty wernisaż wystawy. Przedstawiono prezentację multimedialną ilustrującą drogę twórczą i dorobek artystyczny hajnowianina. Dodatkową atrakcją wernisażu była prezentacja wierszy Haliny Kabac.

2011 r.

- Wydanie katalogu „Henryk Kuradczyk – malarstwo” projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki w 2011 r. przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Hajnówce. W ramach projektu, w Małej Galerii Biblioteki zorganizowano wystawę. Wydano katalog promujący malarstwo niezwykle utalentowanego  hajnowianina. Odbył się uroczysty wernisaż wystawy z udziałem artysty, podczas którego przedstawiono prezentację multimedialną ilustrującą drogę twórczą i dorobek artystyczny Henryka Kuradczyka.

- Wydanie katalogu „Joanna Kiersnowska – malarstwo, painting” projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki w 2011 r. przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Hajnówce. W ramach projektu, w Małej Galerii Miejskiej Biblioteki zorganizowano wystawę pasteli artystki. Wydano katalog promujący malarstwo Joanny Kiersnowskiej z opisami Puszczy, jej obserwacji i doznań podczas niestrudzonych wędrówek po Puszczy o różnych porach roku, dnia i nocy, zakończony słowami artystki „Puszcza Białowieska jest tak piękna, że można ją malować całe życie”.

- „Turniej Wiedzy o Hajnówce o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka” projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki w 2011 r. przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Hajnówce. W bibliotece przygotowano wystawy tematyczne prezentujące literaturę przedmiotową, odbyły się liczne warsztaty i lekcje biblioteczne, gdzie przedstawiano historię miasta i prezentowano sylwetki wybitnych hajnowian. We wszystkich szkołach miasta jednocześnie o tej samej godzinie odbył się pierwszy, pisemny etap turnieju. Laureaci szkół byli wytypowani do eliminacji miejskich. Eliminacje miejskie odbyły się w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Politechniki Białostockiej. Tam uczestnicy eliminacji miejskich zostali nagrodzeni przez Burmistrza Miasta dyplomami i pakietami nagród książkowych. Wręczenie Pucharu Burmistrza Miasta, nagród laureatom, podziękowań nauczycielom zaangażowanym  w  realizację turnieju odbyło się podczas uroczystej sesji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 60. lecia nadania miastu praw miejskich w Hajnowskim Domu Kultury.  Przedsięwzięciu patronował Burmistrz Miasta Pan Jerzy Sirak.

- „Konkurs na legendę o Hajnówce” projekt realizowany pod patronatem Burmistrza Miasta, w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki w 2011 r. przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Hajnówce z udziałem wszystkich szkół miasta. Przygotowano wystawy książkowe literatury przedmiotowej, odbyły się lekcje biblioteczne prezentujące historię miasta. Wpłynęło 71 legend napisanych przez uczniów szkół różnych szczebli. Nagrodzone legendy opublikowano w Gazecie Hajnowskiej. Wręczenie nagród laureatom, podziękowań nauczycielom zaangażowanym  w realizację konkursu odbyło się podczas uroczystej sesji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 60. lat nadania miastu praw miejskich w Hajnowskim Domu Kultury. Przedsięwzięciu patronował Burmistrz Miasta Pan Jerzy Sirak. 

- „Plener malarski – Hajnówka 2011” projekt realizowany pod patronatem Burmistrza Miasta, w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki i Stowarzyszeniem Muzeum Kultury Białoruskiej w 2011 r. przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Hajnówce. Zorganizowano międzynarodowy Plener Malarski z udziałem malarzy z Polski i Litwy. W Bibliotece odbyła się inauguracja projektu, podczas pierwszego spotkania artyści poznali historię Hajnówki i Puszczy Białowieskiej przedstawioną w formie prezentacji multimedialnej, na kolejnym poznali hajnowian - przedstawicieli sztuk pięknych i ich twórczość - także w formie prezentacji multimedialnej. Uczestniczyli w kameralnych spotkaniach bibliotecznych, byli gośćmi wernisażu wystawy fotograficznej Jerzego Środy. Prace artystów są stałą ekspozycją w Galerii Miejskiej Muzeum Kultury Białoruskiej. Wydano Kalendarz na rok 2012 w którym znalazły się prace powstałe podczas pleneru.

- „Rajd Rowerowy poświęcony pamięci polskiego żołnierza Bolesława Bierwiaczonka, który zginął w obronie Hajnówki”  projekt realizowany pod patronatem Burmistrza Miasta, w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki  w 2011 r. przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Hajnówce. Celem projektu było uczczenie pamięci kaprala Bolesława Bierwiaczonka i żołnierzy polskich poległych w Hajnówce podczas działań obronnych w czasie drugiej wojny światowej. Biografię kaprala Bolesława Bierwiaczonka oraz przebieg wydarzeń w tragicznych dniach września 1939 roku i opublikowano w ulotce, rozdawanej mieszkańcom miasta. W bibliotece prowadzono zapisy,  odbierano koszulki z logo Rajdu. W dniu rajdu uczestników witano przed biblioteką, przedstawiono życiorys Bolesława Bierwiaczonka, złożono kwiaty i zapalono znicze  przy obelisku B. Bierwiaczonka oraz na grobach żołnierzy poległych w obronie Hajnówki. Kolumną przez miasto i Puszczę Białowieską wyruszono do Bud – miejsca pochówku bohatera. Przy pomniku, ponownie przedstawiono życiorys Bolesława Bierwiaczonka, złożono kwiaty i zapalono znicze. Po oficjalnych uroczystościach w Zajeździe u Kolarza odbyło się ognisko integracyjne, przy którym nieliczni już świadkowie tamtych wydarzeń wspominali zapamiętane historie. Przeprowadzono konkursy historyczne, dla najmłodszych zagadki. Nagrody wręczał Burmistrz Miasta. Nastroju patriotycznego nadawały pieśni patriotyczne. Rajd wszedł na stałe do Kalendarza Imprez Miasta Hajnówka i rokrocznie uczestniczy w nim ponad 200 osób. Gośćmi honorowymi  pierwszego rajdu byli mistrzowie kolarstwa Jerzy Kuczko i Czesław Lang.

2012 r. - „Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce ośrodkiem edukacji komputerowej hajnowian w wieku 50+ w ogólnopolskim programie Polska Cyfrowa Równych Szans” w Projekcie systemowym - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Projekt realizowany przez bibliotekarza - latarnika Polski Cyfrowej Równych Szans w 2012 roku ze środków finansowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pod patronatem Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Celem projektu była likwidacja lęków, barier i uprzedzeń do komputerów starszych osób. Poznanie możliwości komputerów, nauczenie się  korzystania z komputerów i zasobów Internetu. W bibliotece zorganizowano cykl szkoleń dla mieszkańców: Pierwszy kontakt z komputerem, portale internetowe, poczta elektroniczna, komunikacja za pośrednictwem Internetu, Internet źródłem informacji i rozrywki, Opłaty rachunków przez Internet, iPady i inne urządzenia elektroniczne. W ramach projektu przeszkolono 277 osób w wieku 50+.

2013 - 2014 r. - „Aranżacja i wyposażenie MBP w Hajnówce” w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ /Priorytetu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek

2016 r.Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych MBP w Hajnówce - projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, fundusze pochodzą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach działania Priorytet 1.

2017 r.Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych MBP w Hajnówce - projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, fundusze pochodzą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach działania Priorytet 1.

2018 r.Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych MBP w Hajnówce - projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, fundusze pochodzą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach działania Priorytet 1.

2019 r.

- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych MBP w Hajnówce - projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, fundusze pochodzą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach działania Priorytet 1.

- „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

2020 r.

- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych MBP w Hajnówce - projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, fundusze pochodzą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach działania Priorytet 1.

- „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

2021 r.

- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych MBP w Hajnówce - projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, fundusze pochodzą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach działania Priorytet 1.

- „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.