17 stycznia 2023 r. w Czytelni dla Dorosłych odbyły się kolejne Warsztaty Genealogiczne.

Biorące udział w warsztatach uczestniczki dowiedziały się od Marty Chmielińskiej, jakie trudności mogą powstawać w kwerendach genealogicznych, jeżeli doszło do zmiany nazwiska. Ponadto prowadząca naświetliła rolę regionalnych portali oraz forów jako narzędzia do poszukiwań informacji o przodkach, a także opowiadała, jak przeszukiwać zasoby znajdujące się na Litwie.

Następne zajęcia 25 stycznia!