W piątkowe popołudnie 6 maja 2022 r. w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce odbył się wykład dr. Tomasza Pugacewicza - pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizującego się w polityce zagranicznej USA, stosunkach transatlantyckich oraz bezpieczeństwie na obszarze poradzieckim. Pan Tomasz wygłosił wykład pt. "Rosyjska inwazja na Ukrainę", któremu towarzyszyła prezentacja multimedialna.

Omówiony został rys historyczny stosunków międzynarodowych po II wojnie światowej aż do współczesności. Prelegent scharakteryzował nową epokę oraz specyfikę przestrzeni postsowieckiej. Zaprezentowane zostały również przewidywania naukowców na temat rozwoju sytuacji na arenie międzynarodowej, zwłaszcza na linii USA-Rosja-Chiny, oraz perspektywy obecnej sytuacji na Ukrainie.

Wykład cieszył się sporym zainteresowaniem, był przyczynkiem do ciekawej dyskusji i wymiany poglądów.