Zapraszamy 10 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 17:00 do Czytelni dla Dorosłych na spotkanie autorskie ze Stanisławem Krycińskim.

Stanisław Kryciński

Polski inżynier chemik, historyk, krajoznawca, autor popularnych przewodników turystycznych, opracowań krajoznawczych oraz licznych artykułów.

Należy do Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Warszawie (członek honorowy) i Towarzystwa Karpackiego. W latach 1983–1999 działał w Społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami.

W latach 1980–1998 zorganizował ponad 20 obozów konserwatorskich, których uczestnicy prowadzili inwentaryzację krajoznawczą wsi na terenie Pogórza Przemyskiego i Bieszczadów, a także renowację cmentarzy w południowo-wschodniej Polsce.

W 2000 r. Stanisław Kryciński został wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Kryciński plakat