Wrzutnia na książki (trezor biblioteczny) to nowy zakup Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce. Wolnostojący trezor to sprawdzone rozwiązanie do całodobowego zwrotu książek.

Jest to doskonała alternatywa dla czytelników, którzy w godzinach pracy naszej placówki nie są w stanie zwrócić wypożyczonych książek i czasopism. Wszystkich czytelników zachęcamy do korzystania z tego udogodnienia, wrzutnia ustawiona jest przy głównym wejściu do biblioteki. Regulamin korzystania z wrzutni zamieszczony jest poniżej.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WRZUTNI BIBLIOTECZNEJ

Wrzutnia biblioteczna służy do całodobowego samodzielnego zwrotu materiałów bibliotecznych (książek, czasopism oraz zbiorów na nośnikach CD/DVD) wypożyczonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce.

  1. Materiały biblioteczne należy wkładać do wrzutni w sposób delikatny, pojedynczo i zawsze grzbietem do środka urządzenia.
  2. Zwrócone materiały biblioteczne będą wyjmowane z wrzutni codziennie rano w dniach otwarcia biblioteki (od wtorku do soboty).
  3. Zwrócone materiały biblioteczne zostaną zdjęte z konta Czytelnika w następnym dniu, który dla biblioteki jest dniem roboczym.
  4. Po dokonaniu zwrotu Czytelnik jest zobowiązany do weryfikacji stanu swojego konta. Wątpliwości należy niezwłocznie zgłaszać do biblioteki telefonicznie : 85 682 29 69
  5. W przypadku nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych zaprzestanie naliczania opłat za ich przetrzymanie następuje z chwilą zdjęcia z konta Czytelnika, a nie z chwilą wrzucenia do wrzutni.
  6. Oddanie materiałów bibliotecznych z opóźnieniem poprzez wrzutnię nie zwalnia Czytelnika od uiszczenia opłaty za nieterminowy ich zwrot.
  7. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych materiałów bibliotecznych biblioteka zastrzega sobie prawo do uzyskania wyjaśnień od Czytelnika.
  8. Awaria wrzutni bibliotecznej nie zwalnia z obowiązku terminowego zwrotu zbiorów.
  9. Zabrania się wrzucania do wrzutni wszelkich innych przedmiotów poza książkami, czasopismami i zbiorami na nośnikach CD/DVD.

Korzystanie z wrzutni bibliotecznej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

 

wrzutnia01  wrzutnia02