Początek roku szkolnego to wzmożony ruch w godzinach porannych i popołudniowych w okolicach szkół i przedszkoli, stąd nasz dzisiejszy wpis o bezpieczeństwie na drogach. Z poniższych artykułów dowiecie się, w jaki sposób dbano o zachowanie bezpieczeństwa na drodze najmłodszych hajnowian przed pięćdziesięciu laty.

Bezpieczna droga do szkoły 13.09.1968

Tekst artykułu: BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY (13.09.1968, Gazeta Białostocka)

Pod takim hasłem Komenda Wojewódzka MO w Białymstoku ogłosiła w pierwszych dniach września apel do wszystkich mieszkańców naszego województwa. W odezwie tej MO apeluje do kierowców, by szczególnie uważali na drogach w pobliżu szkół, do rodziców zaś, by zapoznawali swe dzieci z podstawowymi zasadami poruszania się pieszych po ulicach. Dużą rolę w popularyzowaniu zasad ruchu drogowego muszą odgrywać szkoły. Szczególną opieką muszą być otoczeni pierwszoklasiści.

W odpowiedzi na apel przez radiowęzeł powiatowy w Hajnówce wygłoszona została w dniu 3 września okolicznościowa pogadanka.

Patrole Młodzieżowej Służby Ruchu ze Szkoły Podstawowej nr 5 pod opieką kierownika Wydziału Komunikacji Drogowej Prezydium PRN - Michała Odziejewicza oraz funkcjonariusza MO plut. Włodzimierza Maciuki na skrzyżowaniach i przejściach hajnowskich ulic kontrolowały pojazdy oraz uczyły maluchów właściwego przechodzenia przez jednię.

Na zdjęciu: pod opieką starszej koleżanki przejście przez jednię jest na pewno bezpieczniejsze. [skan czarno-białego zdjęcia prasowego, na którym przez przejście idzie trójka dzieci trzymająca się za ręce; nieopodal stoi dwóch mężczyzn, jeden w policyjnym mundurze]

 

nauka zasad ruchu drogowego 1969

Tekst artykułu: JUŻ W PIERWSZEJ KLASIE UCZĄ SIĘ ZASAD RUCHU DROGOWEGO (11.09.1969, Gazeta Białostocka)

Rozpoczął się nowy rok szkolny a wraz z nim na ulicach i jezdniach wokół szkół zapanował ożywiony i - niestety - jeszcze często zbyt swawolny ruch. W tym okresie szczególną uwagę i ostrożność winni zachowywać wszyscy kierowcy.

Grono nauczycielskie i kierownictwo hajnowskiej Szkoły Podstawowej nr 1 dużo uwagi przywiązuje do sprawy nauczania młodzieży zasad ruchu pieszego, a zwłaszcza prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.

Temu zagadnieniu poświęcony był pierwszy dzień nauki w klasach pierwszych.

Na zdjęciu: pierwszaki z hajnowskiej Szkoły Podstawowej nr 1 pod kierunkiem swojej wychowawczyni Marii Bury uczą się prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. [skan czarno-białego zdjęcia prasowego; widoczna jest grupa uczniów idących w parach przez przejście dla pieszych; obok nich idzie wychowawczyni]

 

zasady ruchu drogowego 17.01.1973

Tekst artykułu: POZNAJEMY ZASADY RUCHU DROGOWEGO (17.01.1973, Gazeta Białostocka)

Kierownictwo hajnowskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w pełni docenia problem konieczności wpajania dzieciom znajomości i bezwzględnego przestrzegania na co dzień zasad ruchu drogowego. W szkole często odbywają się spotkania i pogadanki popularyzujące ten problem. Szkolna drużyna harcerska Młodzieżowej Służby Ruchu należy do najaktywniejszych w powiecie.

Dużym udogodnieniem w działalności są pomoce przedmiotowe, plansze, filmy, przezrocza. W szkolnej bibliotece wykonano makietę dzielnicy miejskiej, na której dzieci uczą się przepisów ruchu drogowego. Makieta wyposażona jest w komplet znaków drogowych, miniaturowe pojazdy samochodowe itp. Lekcja przy takiej makiecie jest znacznie łatwiejsza do zapamiętania.

Zdjęcie nad tekstem: [skan czarno-białego zdjęcia prasowego; czterech chłopców przygląda się makiecie dzielnicy miejskiej; za nimi stoją regały z książkami]