Na początku lat 70. XX w. w Stoczni "Wisła" w Gdańsku powstał statek m/s/ "Hajnówka" o nośności 850 ton, który był przeznaczony do przewozu ładunków masowych, a zwłaszcza tarcicy. Wodowanie odbyło się w maju 1971 roku, a matką chrzestną była Anna Leszczyńska - żona przewodniczącego Prezydium MRN w Hajnówce.

Jak widać na zamieszczonych poniżej wycinkach z Gazety Białostockiej, prasa szeroko opisywała etapy przygotowywania statku do wodowania, jego "chrzest" i dalsze poczynania załogi w żegludze morskiej.

przed wodowaniem m s Hajnówka 1971

Tekst artykułu:

PRZED WODOWANIEM M/S "HAJNÓWKA" (korespondencja własna z Gdańska)

Jak podawała "Gazeta Białostocka" z dnia 8 kwietnia br., w Stoczni "Wisła" w Gdańsku odbędzie się wkrótce uroczystość wodowania statku typu B-457 m/s "Hajnówka" o nośności 850 ton, przeznaczonego do przewozu ładunków masowych, a zwłaszcza tarcicy. Matką chrzestną nowej jednostki będzie Anna Leszczyńska, żona przewodniczącego Prezydium MRN w Hajnówce, Konstantego Leszczyńskiego.

Statki o tym symbolu będą łączyły porty polskie z portami zachodnioeuropejskimi. Drewnowiec m/s "Hajnówka" stoczniowcy wyposażą w silnik produkcji krajowej o mocy 900 KM. Zautomatyzowana siłownia, m. in. możliwość zdalnego sterowania silnikiem i śrubą nastawną, 1- i 2-osobowe kabiny dla 14-osobowej załogi, dobre warunki socjalno-bytowe - oto niektóre walory statku. Jego długość wynosi 54 m, a szerokość we wręgach - 10,2 m. Wodowanie drewnowca ma nastąpić 8 maja.

Zasięgnęliśmy bliższych informacji u szefa produkcji Stoczni "Wisła", inż. Władysława Gutowskiego, na temat bieżących prac przy nowej jednostce prototypowej, otwierającej serię trzech drewnowców tego typu. Kadłub zbudował zespół mistrza Józefa Schultenelle. Obecnie prowadzone są przy kadłubie roboty konserwacyjne, którym sprzyjają warunki atmosferyczne.Trwa jednocześnie rozwiercanie linii steru i wału. Stoczniowcy pomyślnie kontynuują roboty zbrojeniowe wewnątrz kadłuba oraz częściowo wyposażeniowe. Kierownikiem budowy drewnowca jest Zbigniew Siewier.

Przy sposobności dodajmy, że szereg zakładów województwa białostockiego dostarcza niektóre urządzenia i mechanizmy z myślą o naszym przemyśle okrętowym. M. in. na statkach rybackich ze znakiem firmowym Stoczni Gdańskiej im. Lenina znajdują się stacje solankowe z Zakładów Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego w Białymstoku.

MACIEJ KONOPACKI

2. Podniesienie bandery na ms Hajnowka

Tekst artykułu:

PIERWSZY DREWNOWIEC ZE STOCZNI "WISŁA" W EKSPLOATACJI. PODNIESIENIE BANDERY NA M/S HAJNÓWKA

[na zdjęciu po lewej: I oficer Edward Sander i II oficer Krzysztof Janiszewski podczas wciągania na maszt bandery na m/s Hajnówka. Na zdjęciu po prawej: motorowiec przy nabrzeżu portu drzewnego w Gdańsku. Fot. Z. Kosycarz]

Wczoraj w porcie gdańskim odbyła się uroczystość podniesienia bandery na 108 statku Polskiej Żeglugi Morskiej - drewnowca typu B-457, o nośności około tysiąca DWT - m/s "Hajnówka". W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Zakładów Przemysłu Drzewnego w Hajnówce oraz matka chrzestna statku Anna LESZCZYŃSKA i przewodniczący Prezydium PRN w Hajnówce - Konstanty LESZCZYŃSKI. Goście z Hajnówki przekazali załodze statku dar w postaci elementów wystroju wnętrz o motywach związanych z Puszczą Białowieską.

Statek - pierwsza jednostka pełnomorska zbudowano w Stoczni "Wisła" - wykazał podczas tygodniowych prób morskich, zdaniem kapitana Ryszarda Choińskiego, doskonałe własności manewrowe. Jest to pierwsza jednostka w naszej flocie handlowej o zmniejszonym do 14 osób stanie załogi. Osiągnięto to przez bardzo wysoki stopień automatyzacji siłowni statku. Pierwsze rejsy eksploatacyjne powinny przynieść załodze i armatorowi wiele cennych doświadczeń - zarówno technicznych, jak i eksploatacyjnych, które powinny ułatwić szersze wprowadzenie automatyzacji na nowo budowane statki.

W najbliższych dniach "Hajnówka" - początkująca serię trzech drewnowców budowanych w "Wiśle" dla PZM wyruszy w swój pierwszy rejs eksploatacyjny z ładunkiem tarcicy do angielskiego portu Wivanhoe. Armator ma zapewnione zatrudnienie statku na tym szlaku na wiele miesięcy.

 

3. MS Hajnowka oddany do eksploatacji 1972

Tekst artykułu:

M/S HAJNÓWKA ODDANY DO EKSPLOATACJI

30 grudnia 1971 roku - informuje nas telefonicznie red. Maciej Konopacki z Gdańska - oddany został do eksploatacji statek "Hajnówka". Statek ten jest jednostką floty pełnomorskiej i został zbudowany przez załogę stoczni "Wisła" dla przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska w Szczecinie. Jest to największy z dotychczas zbudowanych tam statków, nośność jego wynosi bowiem 850 DWT. Jest również bardzo nowoczesną jednostką o dużym stopniu zautomatyzowania.

Jak zapewne Czytelnicy pamiętają wodowanie M/S "Hajnówka" odbyło się w maju 1971 roku, a matką chrzestną była żona przewodniczącego Prezydium MRN w Hajnówce - Anna Leszczyńska.

 

Oryginalne dekoracje na ms Hajnowka 1972

Tekst artykułu:

ORYGINALNE DEKORACJE NA M/S HAJNÓWKA

Jak już informowaliśmy niedawno odbyło się w Gdyni uroczyste podniesienie bandery na statku - drewnowcu M/S "Hajnówka". Inicjatywa nazwania jednego z nowo budowanych statków - drewnowców "Hajnówka" wypłynęła od załogi Hajnowskich Zakładów Przemysłu Drzewnego. Były to nie tylko postulaty lecz konkretna praca społeczna. Na wyposażenie statku HZPD przekazały w ponadplanowej produkcji wszystkie niezbędne materiały drzewne.

Pomieszczenia i kajuty statku zdobią oryginalne dekoracje wykonane techniką intarsji. Polega ona na ułożeniu obrazu poprzez układanie go z elementów forniru meblowego. Każdy gatunek drewna posiada inny odcień i kolor poczynając od czerwonego niemal mahoniu do białego klonu i ciemnobrązowego orzechu. Ta szeroka gama odcieni drewna pozwala na taki dobór kawałków okleiny, dzięki któremu powstaje potrzebny wachlarz barw.

Statek "Hajnówka" otrzymał w darze od załogi HZPD trzydzieści obrazów i dwa godła wykonane techniką intarsji w drewnie. Wykonawcą i mistrzem w posługiwaniu się kawałkami fornierów meblowych tworząc piękne i oryginalne dzieła jest pracownik HZPD - inż. Tadeusz Czarkowski.

Na zdjęciu: inż. T. Czarkowski prezentuje godła państwowe wykonane tą techniką. Godła te zdobią kajutę kapitana i messe na M/S "Hajnówka".

 

5. Pozdrowienia z MS Hajnowka

Tekst artykułu:

POZDROWIENIA Z M/S "HAJNÓWKA" (30.IV.1972)

Wodowany przed rokiem drewnowiec M/S "Hajnówka" odbywa już systematyczne rejsy. Niedawno załoga Hajnowskich Zakładów Przemysłu Drzewnego, która sprawuje patronat nad statkiem, otrzymała kartkę następującej treści:

"DRODZY PRZYJACIELE! "Hajnówka" odbywa w tej chwili swój drugi rejs. Sprawuje się jak dotąd dobrze, podobnie jak jej załoga, o czym z całym przekonaniem mogę powiedzieć. Z obecnej podróży wracamy do Szczecina po ładunek drewna dla Francji. Dla wszystkich pracowników zakładów serdeczne pozdrowienia. - KAPITAN I ZAŁOGA".

Gdy statek przybije do portu, jego wnętrza zostaną wyposażone w nowe atrakcyjne elementy - dar załogi HZPD. Są to wykonane techniką intarsji obrazy przedstawiające sceny z życia Puszczy zaprojektowane przez T. Bołoza, a wykonane przez T. Czarkowskiego.

 

Tekst artykułu:

POZDROWIENIA Z M/S/ "HAJNÓWKA" (8.X.1972)

Już prawie rok kursuje regularnie na trasie do Anglii drewnowiec M/S "Hajnówka". Ostatnio, jak się dowiadujemy, pierwszym po Bogu na tym statku został kapitan Żeglugi Wielkiej - Marian Cebrat, który w związku z tym przesłał pozdrowienia z trasy podróży do Prezydium MRN w Hajnówce.

 

6. Hajnowka jest dumna ze swego statku

Tekst artykułu:

HAJNÓWKA JEST DUMNA ZE "SWEGO" STATKU

Władze miejskie Hajnówki a zwłaszcza Hajnowskie Zakłady Przemysłu Drzewnego sprawujące patronat nad statkiem "Hajnówka", utrzymują ścisły kontakt z jego załogą. Obecnie m/s "Hajnówka" jest zatrudniony przy przewozie polskiej tarcicy z Gdańska do portu Vivenhoe w Anglii.

Załoga statku często pomagała przy skróceniu rozładunku towarów, przysparzając krajowi dodatkowych dewiz. O jednym z takich wypadków informuje notatka zamieszczona w lipcowym biuletynie informacyjnym Polskiej Żeglugi Morskiej "Bryza".

W podróży nr 37 m/s/ "Hajnówka" wszedł do portu Vivenhoe z ilością 1196 m sześć. tarcicy luzem. W czasie odprawy wejściowej wyładowca oświadczył, że nie widzi możliwości wyładunku statku w przewidzianym terminie, co oznaczało bezproduktywny czterodniowy postój i wyjście z portu z łączną stratą sześciu dni eksploatacyjnych.

Sytuację pogarszał fakt, że wkrótce oczekiwany był w tym samym porcie siostrzany statek "Ruciane" również z tarcicą, który musiałby oczekiwać na rozładunek w kolejce po m/s "Hajnówka", a tym samym utraciłby możliwość wejścia do portu w okresie przypływu. Jego okres wyczekiwania na redzie na kolejną wysoką wodę wyniósłby  siedem dni. W sumie straty czasowe obydwu statków wyniosłyby ponad 250 tys. zł.

Kierownictwo i załoga m/s "Hajnówka" postanowiły nie dopuścić do tego. Zapoznano załogę statku z istniejącą sytuacją i po uzyskaniu zezwolenia lokalnego dyspozytora, utworzono dwie brygady robocze do wyładunku drewna.

W ciągu dnia pracowała brygada złożona z marynarzy, natomiast w godz. 18-22 brygada złożona z oficerów. Załoga pracowała przez cztery dni, w ciągu których wyładowano ponad 400 m sześć. tarcicy, przyczyniając się do rozładunku statku zgodnie z pierwotnymi założeniami.

Dzięki ofiarnemu wysiłkowi załogi m/s "Hajnówka", uniknięto strat czasowych dla dwu statków i w konsekwencji obydwa zdołały utrzymać się w cyklu podróży.

Hajnówka ma więc prawo być dumna z takiej postawy załogi "swego" statku. Nie wątpimy, że i w przyszłości załoga nieraz jeszcze zasłuży na pochwałę i wyróżnienie.

 

chrzest statku Hajnowka

zdjęcie u góry: Statek m/s "Hajnówka"

zdjęcie u dołu: Anna Leszczyńska podczas "chrztu" statku.

A. Leszczynska chrzestna statku Hajnowka

 

Zdjęcie z lewej: Anna Leszczyńska - matka chrzestna statku m/s "Hajnówka

Zdjęcie z prawej: dziób statku z godłem państwowym i herbem miasta Hajnówka