Już za 3 dni będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej okazji chcieliśmy przypomnieć, jak w latach 70. świętowano ten dzień w Hajnówce.

Poniżej znajdują się dwa artykuły z Gazety Białostockiej: jeden z roku 1970, drugi - z 1972.

dzień kobiet w Hajnówce 1970

tekst artykułu "W dniu Święta Kobiet życzenia i kwiaty":

W Hajnówce uroczyście obchodzono Międzynarodowy Dzień Kobiet. Okolicznościowe uroczystości odbyły się we wszystkich zakładach, instytucjach i szkołach.
W Hajnowskich Zakładach Przemysłu Drzewnego pracuje 430 kobiet. Każda z nich otrzymała paczkę ze słodyczami oraz życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. W niedzielę w klubie zakładowym "Leśnik" z atrakcyjnym programem przygotowanym specjalnie dla kobiet wystąpili artyści teatru i estrady. W Zakładach Suchej Destylacji Drewna pracuje 170 kobiet. Spotkały się one w sobotę na uroczystej masówce. Spotkanie to było okazją do podjęcia zobowiązania dla uczczenia 25 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. Pracownice ZSDD zobowiązały się przepracować do końca roku w czynie społecznym po dwadzieścia godzin na rzecz swego zakładu i miasta.
W wielu instytucjach i spółdzielniach kobiety stanowią większość ogółu zatrudnionych. Na przykład w Oddziale WSS na 276 zatrudnionych - 232 kobiety. W uroczystym i podniosłym nastroju spotkały się one przy ciastku i kawie w restauracji "Hajnowianka" z zarządem spółdzielni, radą zakładową i sekretarzem POP.
W siedzibie KP PZPR delegacje kobiet ze wszystkich zakładów i instytucji były podejmowane przez I sekretarza KP PZPR Aleksego Łozowskiego oraz przewodniczącego Prezydium PRN Aleksandra Chileckiego. W serdecznych słowach tow. Łozowski podziękował kobietom za ich trud i wkład pracy w budownictwo naszej ojczyzny życząc im jednocześnie dalszych sukcesów.

 

dzień kobiet w Hajnówce 1972

 tekst artykułu: Dzień Kobiet w Hajnówce

Z okazji święta kobiet, w HZPD w Hajnówce za pośrednictwem zakładowego radiowęzła przekazano kobietom życzenia kierownictwa zakładu. W godzinach wieczornych w zakładowych domach kultury "Leśnik" i "Górnik" odbyły się spotkania przedstawicieli dyrekcji i zakładowego aktywu społeczno-politycznego z kobietami zatrudnionymi w HZPD i ZSDD.
Na soitkanie do "Górnika" przybyły emerytki, rencistki oraz przedstawicielki Ligi Kobiet. Przy kawie i słodyczach wszystkim paniom wręczono kwiaty.
Ponadto w HZPD, ZSDD i HZ PML każda kobieta otrzymała bon towarowy wartości 50 zł. (jk)