W 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce realizowała projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, fundusze pochodzą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach działania Priorytet 1, kierunek 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, MBP w Hajnówce otrzymała z Biblioteki Narodowej jako dotację kwotę 18800 zł., które to środki do końca listopada 2022 r. zostały w całości wydane na nowości wydawnicze. W ramach naszego wkładu własnego zapewniliśmy sobie też dostęp do ebooków, audiobooków i synchrobooków na platformie Legimi na cały 2023 rok.

Wśród zakupionych nowości wydawniczych znajduje się wiele tzw. „czytadeł” dla dorosłych  (m. in. autorstwa Danielle Steel czy Remigiusza Mroza), oraz dla dzieci i młodzieży (m.in. Marcina Mortki czy Erin Hunter), ponadto uzupełniliśmy księgozbiór o szereg poradników i opracowań, dotyczących m.in. zdrowia, psychologii czy wychowania dzieci.
Zachęcamy do korzystania z bibliotecznych zbiorów, a także z katalogu on-line naszej biblioteki, można w nim zarezerwować on-line wszystkie książki, które aktualnie posiadamy.

Link: katalog

Niezmiennie zachęcamy do czytania książek, tych tradycyjnych jak i w wersji elektronicznej, oraz pobierania kodów dostępu do platformy Legimi.

Czytelnikom Biblioteki, którzy nie zalegają ze zwrotem wypożyczonych książek, wysyłamy kody dostępu na ich adresy mailowe, to sprawdzona, najszybsza forma uzyskania dostępu do wyczekiwanych nowości wydawniczych.