Wakacje rozpoczęte, warto więc wrócić pamięcią do harcerskich biwaków i wypraw, które w latach 60. XX w. odbywały się w naszej najbliższej okolicy.

na harcerskim biwaku 14061966 

Tekst artykułu: NA HARCERSKIM BIWAKU (14.06.1966, Gazeta Białostocka)

Hajnowski Hufiec ZHP tradycyjnym już zwyczajem rozpoczął akcję kilkudniowych biwaków. Biwaki, których urządzono już ponad dwadzieścia odbywają się w najpiękniejszych zakątkach powiatu.

Tegoroczna akcja ma nieco odmienny charakter. Biwaki połączone są bowiem z licznymi imprezami organizowanymi w ramach konkursu "Przez dziesięć wieków Polski".

Harcerze wytyczają nowe trasy turystyczne, zapoznają się z lokalnymi zabytkami. Chłopcy z drużyny Technikum Przemysłu Drzewnego odkryli w Puszczy Białowieskiej w pobliżu wsi Kapitańszczyzna ślady budowli sprzed kilku wieków.

W czasie najbliższego biwaku harcerze z Zasadniczej Szkoły Zawodowej uporządkują mogiłę powstańców z 1863 roku znajdującą się w pobliżu wsi Orzeszkowo.

W niedługim czasie planowany jest harcerski rajd rowerowy szlakiem walk powstańców 1863 roku. Biwak harcerzy z białowieskiego Technikum Leśnego połączony był z tzw. "grą terenową".

Zdjęcie nad tekstem: Forsowanie Narewki. [skan czarno-białego zdjęcia prasowego; grupa dzieci, idąc jedno za drugim, przechodzi z jednego brzegu rzeki na drugi]

Zdjęcie po lewej, obok tekstu: Improwizowana zabawa przed namiotami. [skan czarno-białego zdjęcia prasowego; na zdjęciu widoczny chłopak grający na gitarze, za nim w tle stoi namiot, obok którego tańczy para]

 

 harcerskie lato 13061969

Tekst artykułu: HARCERSKIE LATO 69 (13.06.1969, Gazeta Białostocka)

Do zakończenia roku szkolnego pozostało już niewiele dni, wkrótce upragnione wakacje. Z myślą o tym właśnie okresie Komenda Hufca ZHP w Hajnówce przygotowuje liczne imprezy. W ramach akcji obozowej w malowniczo położonych terenie nad Narwią, w pobliżu wsi Rybaki zorganizowane zostaną dwa 80-osobowe turnusy obozowe dla funkcyjnych i przyszłych zastępowych. W tym roku gośćmi obozu w Rybakach będą harcerze z Sochaczewa.

Znacznie większą ilość dzieci i młodzieży zarówno harcerskiej jak i nie zrzeszonej obejmie akcja nieobozowa. Tradycyjnym zwyczajem zajęcia prowadzone będą na wsi w ramach Lata Wiejskich Drużyn, zaś w mieście - Wakacje Drużyn Miejskich. Na organizowanie i prowadzenie LWD w tym roku CRS "Samopomoc Chłopska" przydzieliła hajnowskiemu hufcowi 7400 złotych.

Organizatorzy przewidują, iż w akcji nieobozowej powinno uczestniczyć około 4 tys. dzieci i młodzieży z całego powiatu.

W programie zajęć, obok gier i zabaw wiele miejsca poświęci się takim sprawom jak zbieranie runa leśnego, opiece nad miejscami straceń i mogiłami żołnierskimi oraz organizowaniu konkursów i quizów popularyzujących przepisy drogowe oraz zagadnienia ochrony przeciwpożarowej.

 

 

harcerskie wakacje 1071970

Tekst artykułu: HARCERSKIE WAKACJE (1.07.1970, Gazeta Białostocka)

Jednym z głównych organizatorów wakacyjnego wypoczynku jest w Hajnówce ZHP. Akcja wakacyjna już się rozpoczęła. Jedenastu harcerzy wyjechało na obóz specjalistyczny do Krosna Odrzańskiego, zaś dalszych osiemnastu wyjedzie w najbliższych dniach do Cieplic i Suchej Rzeczki koło Augustowa. W ramach akcji obozowej w lipcu zorganizowany zostanie na bazie harcerskiej nad Narwią, w pobliżu wsi Rybaki obóz dla 120 harcerek i harcerzy.

Znacznie większy zasięg będzie miała działalność lata nieobozowego. W Hajnówce powstają drużyny Wakacji Drużyn Miejskich, zaś na wsiach drużyny Lata Wiejskich Drużyn. Do komendy hufca ZHP w Hajnówce wpłynęły już 82 zgłoszenia od nowo powstających zastępów LWD i WDM. Organizatorzy przewidują, iż w sumie będzie ponad 150 drużyn i zastępów lata nieobozowego.

Swym zasięgiem będą one oczywiście obejmowały nie tylko harcerzy i zuchów, ale również młodzież niezorganizowaną. Głównym organizatorem i koordynatorem działania harcerskiego lata nieobozowego jest z ramienia komendy Hufca ZHP druhna Luba Skonieczna. Zajęcia w ramach lata nieobozowego będą w tym roku prowadzone przy ścisłej pomocy i współpracy Ligi Kobiet i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Sporo miejsca i uwagi w codziennych zajęciach drużyn LWD i WDM poświęci się sprawie szerokiej popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży.