Czy jesteście ciekawi, jak wyglądały obchody pierwszomajowe 50 lat temu? Zapraszamy do lektury wycinków prasowych z lat 60. i 70. z Gazety Białostockiej oraz oglądania archiwalnych zdjęć.

Gazeta Bialostocka 1966

Tekst artykułu: 1 MAJA W HAJNÓWCE

W Hajnówce powołano 33 osobowy komitet organizacyjny obchodów Święta Pracy. Na czele komitetu stanął I sekretarz KP PZPR Michał Niedźwiedź. tegoroczne święto 1-majowe poprzedzone zostanie licznymi imprezami. W całym powiecie odbędą się wieczornice, spotkania z działaczami ruchu robotniczego, odczyty i apele. W dniach od 23 do 28 bm. we wszystkich zakładach pracy, siedzibach GRN i szkołach zorganizowane zostaną uroczyste akademie 1-majowe.

W przededniu Święta Pracy hajnowski radiowęzeł nada koncert życzeń poświęcony żyjącym działaczom komunistycznym. 28 bm. odbędzie się akademia młodzieżowa, a 30 bm. w sali ZDK "Górnik" uroczysta akademia powiatowa.

W dniu 1 maja o godz. 9 na stadionie "Puszczy"odbędzie się wiec, a następnie pochód 1-majowy, który przejdzie ulicami: Waryńskiego, Buczka, 1 Maja i Wyzwolenia. W godzinach popołudniowych na stadionie odbędą się zawody sportowe, a wieczorem w kilku punktach miasta zorganizowane zostaną zabawy ludowe.

 

 

4.05.1966

TEKST ARTYKUŁU: 1 MAJA W HAJNÓWCE (4.05.1966)

Tegoroczny 1 Maja w Hajnówce pobił rekord pod względem liczby uczestniczących w uroczystościach mieszkańców miasta. W pochodzie wzięło udział około 9 tys. osób, a w uroczystościach 1-majowych ponad 12 tys. hajnowian.

Szczególnie licznie reprezentowana była w pochodzie załoga Hajnowskich Zakładów Przemysłu Drzewnego, która za dwa tygodnie obchodzić będzie rocznicę 50-lecia swego istnienia.

Zdjęcie górne: Fragment trybuny honorowej. Przemawia I sekretarz KP PZPR - Michał Niedźwiedź

Zdjęcie dolne: Idą sportowcy - członkowie klubu "Puszcza"

 

 

1 Maja w Hajnówce 1967

1 MAJA W HAJNÓWCE

Oto fotograficzne migawki z tegorocznego obchodu pierwszomajowego w Hajnówce

Zdjęcie nr 1. Na zdjęciu fragment trybuny honorowej [urzędnicy państwowi stojący na trybunie, wokół flagi narodowe]

Zdjęcie nr 2. Na czele pochodu kroczy orkiestra Hajnowskich Zakładów Przemysłu Drzewnego

Zdjęcie nr 3. Maszeruje załoga Hajnowskiego Zakładu Przemysłu Maszynowego Leśnictwa. [robotnicy idący w pochodzie, trzymają transparent]

Zdjęcie nr 4. Przyjemnie prezentowały się żeńskie drużyny sanitarne TOPL. [grupa kobiet idąca w pochodzie]

Zdjęcie nr 5. Na czele kolumny szkoły podstawowej nr 1 szli przodownicy nauki. Nieśli oni ułożony z liter napis: "Pierwsi w nauce". [uczniowie idący w pochodzie]

Fot. E. Poniecki

 

 

Gazeta Białostocka 1971 

Tekst artykułu: W PIERWSZOMAJOWYM POCHODZIE (4.05.1971, Gazeta Białostocka)

W dniu Święta Pracy na pierwszomajowych manifestacjach spotkali się mieszkańcy wielu miast i osiedli naszego województwa. Barwne pochody przeciągnęły ulicami Hajnówki, Siemiatycz, Bielska Podlaskiego.

Pochody otwierały poczty sztandarowe i weterani ruchu robotniczego. Następnie szli robotnicy. W Hajnówce tuż za pocztami szli pracownicy Hajnowskich Zakładów Przemysłu Drzewnego - największego kombinatu drzewnego w kraju, dalej pracownicy Zakładów Suchej Destylacji Drewna, hajnowskich zakładów Przemysłu Maszynowego Leśnictwa itd. W Bielsku Podlaskim po raz pierwszy w pierwszomajowym pochodzie maszerowali pracownicy nowo otwartej filii Fabryki Przyrządów i Uchwytów. Barwne kolumny tworzyła młodzież szkolna i harcerze.

Wiece pierwszomajowe odbyły się również w Ciechanowcu, Drohiczynie, Nurcu, Orli.

Oto migawki z pierwszomajowego pochodu w Hajnówce.

fot. E. Poniecki

Zdjęcie nad tytułem artykułu: trybuna honorowa z urzędnikami miejskimi.

Zdjęcie po prawej, obok tekstu artykułu: dwaj mężczyźni trzymający godło Polski

Zdjęcia pod tekstem: mężczyźni niosą baner z napisem: Zakład mebli; osoby niosą ułożony z liter napis: HAMECH

 

1 maja festyn amfiteatr

 Zdjęcie górne: amfiteatr miejski, na scenie występuje zespół wokalny kobiet; za nimi baner o treści: "święto ludzi pracy, 1 maja".

 Zdjęcie dolne: amfiteatr miejski, na scenie występuje zespół taneczny dziecięcy; za nimi baner o treści: "święto ludzi pracy, 1 maja".

 

1 maja festyn amfiteatr1

Zdjęcie górne: amfiteatr miejski, na scenie występuje zespół wokalny kobiet i mężczyzn; za nimi baner o treści: "święto ludzi pracy, 1 maja".

Zdjęcie dolne: amfiteatr miejski, widok ze sceny na publiczność, na ławkach i płycie amfiteatru tłum dzieci i dorosłych.