Do naszej biblioteki trafiła jako dar autora - kolejna książka hajnowianina p. Wiesława Lickiewicza. "Po prostu życie..." to już trzecia pozycja w dorobku piśmienniczym p. Lickiewicza, podobnie jak poprzednie, jest zbiorkiem poetycko-wspomnieniowym.
 
Najnowsza książka wkrótce zostanie zainwentaryzowana w naszych zbiorach i udostępniona czytelnikom, podobnie jak wcześniejsze: "Nie wierz łzom" oraz "Życie to nie poezja", wciąż chętnie wypożyczane przez miłośników poezji oraz regionalistów.
Biblioteka służy pomocą i pośrednictwem w kontakcie z autorem książki tym osobom, które chciałyby porozmawiać o jego wydawnictwach lub je zakupić.

W. Lickiewicz Po prostu życie

Tekst znajdujący się na odwrocie okładki:

"Po prostu życie..." to trzeci już zbiór poetycko-wspomnieniowy hajnowianina Wiesława Lickiewicza. Utrzymany w konwencji poprzednich tomików (Nie wierz łzom 2018, Życie to nie poezja. Kartka z pamiętnika 2019), w którym to wspomnienia autora, przeplatane wierszami pisanymi na przestrzeni lat, odkrywają przed czytelnikami kolejne karty historii rodzinnej, powoli zataczającej koło. Powracamy w nich m. in. do lat wczesnego dzieciństwa i wydarzeń, które w autorze, wówczas małym chłopcu, wzbudziły świadomość o kruchości i nieuchronnym kresie ludzkiego życia. Nie jest to jednak świadectwo człowieka, który obsesyjnie obawia się śmierci; to raczej próba oswojenia owego faktu, a przy okazji czerpanie radości z życia, w którym miłość i radość przeplatają się ze smutkiem i poczuciem straty.

Teksty wierszy ukazują jakim człowiekiem jest autor - prostolinijnym, wrażliwym, skłonnym do autorefleksji obserwatorem świata i ludzi. Silna więź z przyrodą, ukochanym lasem, to równie bogate źródło przemyśleń Wiesława Lickiewicza, czego wyraz znajdziemy w wierszach tego tomiku.