11 listopada cały kraj świętuje Narodowy Dzień Niepodległości. Święto upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. , po 123 latach zaborów (trzeci rozbiór miał miejsce w 1795 r.).

Po raz pierwszy 11 listopada został ustanowiony Dniem Niepodległości 23 kwietnia 1937 r., zaś po II wojnie światowej decyzją Krajowej Rady Narodowej z 22 lipca 1945 r., święto zostało zniesione. Przywrócono je w okresie transformacji systemowej w 1989 r.


W Kolekcji Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce znajduje się niezwykle cenna pamiątka po dr. Tadeuszu Rakowieckim – patronie biblioteki. Jest to oryginalny program uroczystości państwowej w Warszawie w Dniu Proklamowania Niepodległego Państwa Polskiego w 1918 roku. Dokument miał dla rodziny Rakowieckich ogromną wartość, ponieważ dr Tadeusz Rakowiecki, jak i jego małżonka Pelagia, osobiście doświadczyli życia pod jarzmem zaborcy.

MBP przygotowuje z okazji tego Święta okolicznościowe wystawki, natomiast ten z czytelników, który w zeszłym tygodniu wstąpił do biblioteki, wyszedł nie tylko z książkami, ale i z kotylionem w narodowych barwach.