Usługi biblioteczne

Usługi reprograficzne *
 
Skanowanie-minimalna cena 1 skanu niezależnie od wymiaru 2,00 zł
Skanowanie z przeniesieniem  informacji na płytę CD** 3,00 zł
Wydruk tekstowy czarno-biały  - 1 strona formatu A 4 1,00 zł
Wydruk tekstowy w kolorze - 1 strona formatu A 4 1,50 zł
Wydruk na barwnym tle lub kolorowa grafika  - 1 strona formatu A 4 4,50 zł
 
   *- W przypadku wydruków o dużym stopniu zaczernienia do ceny podstawowej dodajemy 50 %
   **-  koszt 1 płytki CD – 2,00 zł. 
 
Usługi  kserograficzne świadczy firma z zewnątrz . W sporadycznych przypadkach , bibliotekarz może wykonać tę usługę (ksero nieczynne, uszkodzone itp.)
     
            Kserokopia  jednostronna 
            w formacie A 4                                                                               -  0,30 zł  
            w formacie A 3                                                                               -  0,50 zł   
            Kserokopia dwustronna   
            w formacie A 4                                                                               -  0,60 zł 
            w formacie A 3                                                                               -  1,00 zł                                                               
            Kserokopia na papierze kolorowym                                      - do ceny podstawowej doliczamy 0,10 zł. 
 
Udostępnianie pomieszczeń i powierzchni okiennych*
 
Pomieszczenia MBP mogą być wynajmowane odpłatnie osobom fizycznym i  prawnym zgodnie z obowiązującym cennikiem.
      
Holl wystawowy (parter, piętro)                                                   - 10,00 zł / 1 dzień
                                                                                                               -   3,00 zł / następne                         
Czytelnia księgozbioru lub prasy                                                  - 30,00 zł / 1 godz. 
Plakaty, informacje umieszczane w oknach na parterze 
- do formatu A 4                                                               -   0,50 zł / 1  dzień 
- wielokrotność formatu A 4                                             -   wielokrotność ceny podstawowej
 
* Stosuje się zniżki w zależności od typu imprezy (komercyjna, nie komercyjna) i  cykliczności
 
 
Wypożyczenia międzybiblioteczne 
 
Za sprowadzenie 1 woluminu z kraju                    - koszta  wysyłki książki + koszt podwójnego impulsu tefefon. TP. SA
 
Uwagi:
 
1. Ceny zawierają podatek VAT
2. Opłaty pobierane są w poszczególnych działach 
3. Opłaty przyjmowane są za pokwitowaniem. Pokwitowanie otrzymuje czytelnik, jako dowód uiszczenia opłaty
 
 
Wydawnictwa Biblioteki 
 
Zapisać siebie. Poezja i proza hajnowian, Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki,
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnówka 1995 - 10 zł.
 
Alla Gryc, Tadeusz Rakowiecki. Lekarz, astronom, humanista, Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki,
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnówka 1998 – 8 zł.
 
Witold Tatarczyk, Dzieje Hajnówki 1944-2000,
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnówka 2001 – 15 zł.
 
Ryszard Pater, Historia sportu w Hajnówce,
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnówka 2001 – 20 zł.
 
Hajnówka w starej fotografii, red. Alla Gryc,
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki, Hajnówka 2007.
 
Henryk Kuradczyk. Malarstwo, red. Alla Gryc,
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnówka 2011 – 10 zł.
 
Joanna Kiersnowska. Malarstwo , red. Alla Gryc,
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnówka 2011 – 10 zł.
 
Zainteresowanym zamieszkałym poza Hajnówką wysyłamy drogą pocztową do ceny książki doliczając koszta opłaty pocztowej. Kontakt
 
 
Usługi informacyjne
 
Usługi informacyjne prowadzone przez wszystkie agendy Biblioteki są bezpłatne. Działalność w zakresie szeroko pojętej informacji bibliograficznej, bibliotecznej, rzeczowej i regionalnej prowadzi Czytelnia dla Dorosłych: 
  • udziela informacji (bezpośrednio, telefonicznie, drogą elektroniczną) ze wszystkich dziedzin wiedzy na podstawie zbiorów, katalogów, kartotek i komputerowych baz danych, 
  • pomaga maturzystom stworzyć bibliografię i zebrać materiały do wybranych zagadnień i  prezentacji maturalnych, 
  • opracowuje tematyczne zestawienia i poradniki bibliograficzne, 
  • tworzy własne bazy danych (kartoteki zagadnieniowe), 
  • udostępnia stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
 
 
Oferta edukacyjna 
 
Lekcje biblioteczne dla przedszkoli i klas nauczania początkowego:
 
1. Droga książki od pisarza do czytelnika - połączona z prezentacją multimedialną.
2. Poznajemy bibliotekę i jej zbiory.
3. Wycieczka po bibliotece - poznajemy wszystkie działy biblioteki i pracę bibliotekarzy.
4. Warsztat informacyjny biblioteki.
5. Stare i nowe media w bibliotece.
6. Ciekawostki o książce.
7. Lekcje tematyczne na wybrany przez nauczyciela temat (np. twórczosc poszczególnych pisarzy, rocznice itp.
 
Lekcje biblioteczne dla szkół ponadgimnazjalnych:
 
1. Lekcja wprowadzająca. Biblioteka, jej zbiory, warunki i sposoby udostępniania.
2. Tadeusz Rakowiecki lekarz, astronom, humanista i bibliofil.
3.  Ksiądz mitrat Antoni Dziewiatowski proboszcz parafii prawosławnej w Hajnówce, budowniczy soboru Świętej Trójcy w Hajnówce.
4. Hajnowianie, przedstawiciele sztuk pięknych i ich malarstwo.
5. Historia powstania miasta Hajnówki od uroczyska leśnego do uzyskania praw miejskich.
6. Warsztat bibliograficzny maturzysty - opis bibliograficzny dokumentów stosowany w bibliografii załącznikowej - prezentacja multimedialna i warsztaty.
7. Inne, o tematyce wcześniej zgłoszonej przez nauczyciela. 
8. Inkaust, stalówka i obsadka, czyli jak pisano w czasach pradziadka – uczestnicy zajęc poznają różne narzędzia pisarskie wykorzystywane na przestrzeni dziejów, a zwłaszcza takie, których używano stosunkowo niedawno.
9. W średniowiecznym skryptorium – uczestnicy zajęć poznają warsztat średniowiecznego skryby, narzędzia, którymi posługiwał się w czasie pracy, a także dowiedzą się jak powstawały średniowieczne księgi.
10. Historia pisma – uczestnicy zajęć poznają różne sposoby pisania oraz materiały pisarskie na przestrzeni dziejów
11. Historia książki – krótki zarys dziejów książki od czasów antycznych do współczesności.
 
Lekcje, których celem jest popularyzacja regionu są połączone z prezentacjami multimedialnymi, ilustrowane dokumentami i fotografiami ze zbiorów archiwalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 
Zapraszamy osoby indywidualne i grupy zorganizowane do zwiedzania Izby Pamięci dr. Tadeusza Rakowieckiego w SP ZOZ w Hajnówce. Istnieje możliwość zorganizowania lekcji w tejże lokalizacji.
 
Zainteresowanych lekcjami nauczycieli prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem  85 682 29 69.
 
 
Kalendarium - wydarzenia

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Barbarą Goralczuk i promocję książki ”Miód” 23 lutego 2018 r. (piątek...  więcej › ›

IBUK Libra Paczka literacka Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook